Ambijentalna muzika "Materijal za Sjever"
Ambijentalna muzika "Materijal za Sjever"
Marko Jović
Većina ljudi shvaća ambijentalnu muziku kao pozadinsku muziku, no ona je puno više od toga. Osim što je ljudi slušaju, neki ju koriste i u svrhu meditacije, liječenja i opuštanja. Trajanje je ambijentalnih radova većinom duže od ostalih žanrova muzike i albumi se slušaju, u većini slučajeva, kao cjelina, odnosno, poput zvukovnog putovanja. Primarna je ideja i cilj ovog rada objasniti bit ambijentalne muzike, njezin razvoj, podžanrove i utjecaj. Tijekom izrade svog ambijentalnog...
Autorska techno glazba
Autorska techno glazba
Deni Udorović
Autorska techno glazba
Autorska techno glazba
Deni Udorović