Uspostavljeni nacionalni repozitoriji

Osim stotinjak repozitorija pojedinačnih institucija, uspostavljeni su i nacionalni repozitoriji koji objedinjuju sadržaje repozitorija svih institucija - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (ZIR) i Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova (DR).

Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (ZIR) objedinjuje sadržaj svih repozitorija završnih radova visokih učilišta - fakulteta, veleučilišta i visokih škola - u Republici Hrvatskoj. ZIR je uspostavljen suradnjom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i SRCA te nekoliko knjižnica visokih učilišta. 

Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova (DR) objedinjuje sadržaj svih repozitorija disertacija i znanstvenih magistarskih radova visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Repozitorij je uspostavljen suradnjom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i SRCA te nekoliko knjižnica visokih učilišta. Uz suvremene disertacije Nacionalni repozitorij DR prikuplja i pohranjuje i starije disertacija (izvorno digitalne i digitalizirane) te znanstvene magistarske radove.