Kontakt

Sveučilište Sjever

Sveučilišna knjižnica - Digitalni repozitorij

 

Sveučilišni centar Varaždin

104. brigade 1, 42000 Varaždin

Tel: 042/493-316

 

Sveučilišni centar Koprivnica

Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica

Tel: 048/499-917

 

Administratori:

Antonija Mandić,

Jasna Šipek, jasna.sipek@unin.hr