Prve radio drame i ukupno 60 tisuća objekata u Dabru

U Repozitoriju Akademije dramske umjetnosti te u Digitalnom repozitoriju Sveučilišta Sjever objavljene su prve radio drame, pri čemu jedna podrazumijeva umjetnički završni rad, a ostale samostalnu audio građu koja nije povezana sa završetkom određenog studija.

Audio, slikovna i video građa, odnosno umjetnički završni radovi čine multimedijsku cjelinu koja će biti upotpunjena implementacijom video objekta. Razvoj video objekta u planu je u prvoj polovini 2018. godine, a specifikaciju za navedene objekte oblikuje Radna skupina za opis slikovne, audio i video građe, kontrolirane rječnike i identifikatore.

Odgovorne osobe repozitorija koji nemaju omogućen unos audio i slikovne građe mogu zatražiti aktivaciju mogućnosti slanjem zahtjeva na

.

Sveukupno, početkom ožujka 2018. u repozitorijima u Dabru je objavljeno više od 60.000 digitalnih objekata!

(Izvor: Digitalni akademski arhivi i repozitoriji)