undergraduate thesis
Comparison of facing with stress and burn-out syndrome between nursing students and students of crisis management

Valentina Kermend (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitleUsporedba suočavanja sa stresom i sindroma sagorijevanja između studenata studija Sestrinstva i studenata studija Upravljanja u kriznim uvjetima
AuthorValentina Kermend
Mentor(s)Marijana Neuberg (thesis advisor)
Abstract
Stres koji se doživljava na radnom mjestu predstavlja sve veći problem u zdravstvu i u ostalim strukama koje su vezane uz rad s ljudima. Stres na radnom mjestu predstavlja cijeli skup emocionalnih, tjelesnih i/ili ponašajnih reakcija pojedinca do kojih dolazi kada pojedinac procjenjuje da se pred njega na radnom mjestu postavljaju zahtjevi koje on ne može ispuniti. Cilj ovog rada i istraživanja bio je ispitati sudionike dvaju različitih studijskih usmjerenja koja su opće poznata kao stresna zanimanja, o količini stresa koju doživljavaju na svom radnom mjestu, te o načinu suočavanja s istim. Također, cilj je usmjeren i na ispitivanje izloženosti studenata sindromu sagorijevanja, i naposljetku, utvrđivanju koji su studenti manje/više podložni sagorijevanju na radnom mjestu, te tko od ispitanih bolje podnosi stres. Istraživanje je provedeno kod studenata studija Sestrinstva u Varaždinu i studenata studija Upravljanja u kriznim uvjetima u Velikoj Gorici. Ispitivanje je provedeno krajem srpnja i početkom kolovoza 2016. godine, na ukupno 64 ispitanika oba studija putem Internetskog linka programa Google Forms. Od ispitanika koji pohađaju studij Sestrinstva ukupno je ispunjeno 33 ankete, dok je broj ispunjenih anketa od strane studenata studija Upravljanja u kriznim uvjetima bio 31. Anketni upitnik je sadržavao 10 pitanja, s ponuđenim dodatnim tvrdnjama u posljednjem i pretposljednjem pitanju koje su ispitanici popunjavali prema Likertovoj skali od 1 do 5. Procjenom odgovora ispitanika oba studija dobili su se sljedeći rezultati: studenti studija Sestrinstva, odnosno medicinske sestre/tehničari, podložniji stresu od studenata Upravljanja u kriznim uvjetima, u kategoriji koja se odnosi na uvjete rada i svakodnevno funkcioniranje. Što se tiče kategorije emocionalnog doživljaja i procjenu vlastitih osjećaja i stavova, može se zaključiti da su studenti studija Upravljanja u kriznim uvjetima, odnosno policijski službenici, izloženi većem stresu od medicinskih sestara. S obzirom na spolne razlike, rezultati pokazuju kako su ispitanice ženskog spola oba studija, više izložene stresu od muškog dijela ispitanika. Također, studenti starije životne dobi te duljine radnog staža u periodu od 11 – 20 godina, pokazuju veće znakove stresa od studenata koji nemaju radnog staža, pa čak i od onih koji rade u struci 21 godinu i više. Medicinske sestre/tehničari i policijski službenici koji su u oženjeni/udani te oni koji imaju djecu, pod većim su stresom od onih koji nemaju partnera, nisu u braku, niti imaju djece.
Keywordsstress burn - out sydrome nurses
Parallel title (English)Comparison of facing with stress and burn-out syndrome between nursing students and students of crisis management
Committee MembersDamir Poljak (committee chairperson)
Marijana Neuberg (committee member)
Hrvoje Hećimović (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
Stress experienced in the workplace is causing much bigger problem in healthcare and other professions which are related to working with people. Professional stress reperesents a whole group of emotional, physically and/or behavioral responses of individuals, occuring when individual estimates reqiurements on workplace that can not be fulfilled. This study aimed to examine students of two different study orientations, which are well known as stressful occupations, about amount of stress which they experience on their workplace and about their dealing with stress. Also, aim of this study is focusing on examination of exposure to burn - out syndrome, establishing which kind of students are more/less submissive to burn - out syndrome, and which students tolerate stress better. Research was carry out to students of Nursing study in Varaždin and students of Crisis management in Velika Gorica. The research was conducted at the end of July and early August at 2016 year, with 64 respondents of both studies using an Internet link Google Forms. There were 33 respondents of Nursing study and 31 respondents of Crisis management. A questionnaire was consisted of 10 questions offering additional sentences in last and penultimate question which was filled by students according to Likert scale from 1 to 5. By the evaluation of response both kind of students, following results were these: students of Nursing study (nurses) are more susceptible to stress than students of Crisis management, in category which refers to working conditions and daily functioning. In category which refers to emotional experience and estimates of their own feelings and attitudes, students of Crisis management (police officers) are exposed to bigger stress than nurses. Considering on gender differences, the results are showing that female students of both studies are more exposed to stress than male students. Also, older students and those students who works in their proffesion for 11 – 20 years are showing greater sings of stress than students who don't have work experience, and even those students who works in their proffesion for 21 year and more. Nurses/medical technicians and police officers who are married and also have kids, are under greater stress than those who don't have a partner, not married and don't have any kids.
Parallel keywords (Croatian)stres sindrom sagorijevanja medicinske sestre
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:680886
CommitterJasna Kosić