undergraduate thesis
The role of controlling in organization asset management

Adrijana Mesec (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Technical and Economic Logistics
Metadata
TitleUloga kontrolinga u upravljanju imovinom organizacije
AuthorAdrijana Mesec
Mentor(s)Vesna Sesar (thesis advisor)
Abstract
Pod pojmom imovina podrazumijevaju se sva sredstva koja organizacija koristi da bi ostvarila ekonomsku korist. Drugim riječima imovina služi za obavljanje gospodarske djelatnosti, a samim time i za stvaranje profita. U teoriji i praksi stvaranje profita i njegovo neprestano povećavanje se smatra temeljnim ciljem poslovanja organizacije. S obzirom na važnost imovine za organizaciju, veoma je bitno pravilno upravljati imovinom. Upravljanje imovinom obuhvaća sustavno praćenje, prikupljanje i analiziranje podataka na temelju čega se planira i donose poslovne odluke vezane za imovinu. Upravljanje imovinom spada u područje kontrolinga. Kontroling je poslovna funkcija koja daje podršku menadžmentu na način da pridonosi transparentnosti poslovanja i poslovnom uspjehu, koordinira pojedinačne ciljeve u cjelovite te osigurava podatke i informacije potrebne za odlučivanje i planiranje. Cilj ovog rada je utvrditi ulogu kontrolinga u upravljanju imovinom. Kroz teoretski i praktični dio će se istražiti povezanost kontrolinga s upravljanjem imovinom. U teoretskom dijelu će se razmatrati teoretska podloga koja se koristi pri analizi imovine, dok će se u praktičnom dijelu prikazati primjer analize imovine u odabranoj organizaciji.
Keywordsassets asset management controlling analysis of assets
Parallel title (English)The role of controlling in organization asset management
Committee MembersKrešimir Buntak (committee chairperson)
Ivana Martinčević (committee member)
Vesna Sesar (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Technical and Economic Logistics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Basic Technical Sciences
Organization of Labor and Production
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeTechnical and Economic Logistics
Academic title abbreviationbacc. ing. logist.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
The term assets include all those resources that the company uses to achieve economic benefit. In other words the assets is used for economic activities and earning profits. In theory and practice making a profit and the constant increase is considered to be the fundamental target of business enterprises. Given the importance of property for the company, it is important to properly manage it. Asset management includes monitoring, collection and analysis of data on the basis of which it plans to make business decisions relating to property. Asset management belongs to controlling. Controlling is a business function that provides support to management in a way that contributes to the transparency of operations and business success, coordinate individual targets to complete and provide data and information necessary for making decision and planning. The purpose of this study is to determine the role of controlling the asset management. Through theoretical and practical part will explore the connection of controlling with the assets management. The theoretical part will be considered theoretical base that is used in the analysis of the assets, while the practical part shows an example of analysis of assets in a selected company.
Parallel keywords (Croatian)imovina upravljanje imovinom kontroling analiza imovine
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:150439
CommitterJasna Kosić