undergraduate thesis
Market equilibrium analysis

Mišel Škvorc (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Technical and Economic Logistics
Metadata
TitleAnaliza tržišne ravnoteže
AuthorMišel Škvorc
Mentor(s)Tomislava Majić (thesis advisor)
Abstract
Oikonomia je znanstvena disciplina koja je još u davnim vremenima zaokupirala pažnju pojedinaca, odnosno čitavih društava. Iako ti pojedinci na samim počecima njenog razvoja nisu poznavali ekonomiju kakvu mi danas poznajemo, shvatili su da je njena bit u dvije glavne karakteristike. Prva se karakteristika odnosi na dobra koja su oskudna, a druga na učinkovitu, odnosno efikasnu raspodjelu tih oskudnih dobara. Bez obzira na to kako su se ekonomija i svijet oko nje stoljećima razvijali, jedna je bitna značajka ostala nepromijenjena. Ta se značajka odnosi na ljudske želje, koje su neograničene u odnosu na ograničene resurse. Iz tih se razloga javila potreba za učinkovitom raspodjelom oskudnih dobara različitim pojedincima, s ciljem zadovoljenja njihovih želja i potreba. Kroz stoljeća se na razne načine pokušavalo organizirati društvo da ono, uz dostupnu tehnologiju te oskudne resurse, proizvede najvišu moguću kombinaciju količine i kvalitete dobara te usluga. Svako društvo ima zadatak pronaći odgovor na tri temeljna pitanja u ekonomiji: što proizvoditi, kako proizvoditi i za koga proizvoditi. Već stoljećima se ta tri pitanja ekonomske organizacije nisu promijenila, te je neizostavno istaknuti da odgovor na ova pitanja ne daje nijedan pojedinac, organizacija ili država, već je tržište mehanizam koji daje odgovore na spomenuta pitanja. Tržišta su oblici ekonomske organizacije društva u kojem proizvođači samostalno odlučuju što će i koliko proizvoditi te po kojim cijenama će prodavati, dok kupci, s druge strane, slobodno odlučuju što će i po kojim cijenama kupovati. Stanje u kojem su svi kupci i prodavatelji uravnoteženi naziva se tržišnom ravnotežom. Kao što je ranije spomenuto, u takvom stanju dolazi do izražaja važnost tržišta, koje ima veliku ulogu u pronalaženju i određivanju ravnotežne cijene dobara koja istodobno zadovoljavaju želje kupaca i prodavatelja. Pri tome treba uzeti u obzir činjenicu da preniska cijena signalizira nedostatak dobara i uzrokuje duge redove u trgovinama. Naspram toga, previsoka cijena signalizira zasićenost dobrima te preveliku proizvodnju. Stoga se može zaključiti da je ravnoteža ponude i potražnje stanje koje karakteriziraju cijene po kojima su kupci spremni kupiti upravo onu količinu dobara koju su prodavatelji spremni prodati. Trenutno aktualan primjer tržišta koje bi u zadnjem kvartalu 2016. godine te najkasnije u prvom kvartalu 2017. godine trebalo postati uravnoteženo, jest tržište sirove nafte. Upravo je iz tog razloga u ovom završnom radu tržište sirove nafte uzeto kao primjer uspostavljanja ravnoteže između ponuđenih i traženih količina, pri ravnotežnoj cijeni.
Keywordsscarcity distribution supply demand market equilibrium
Parallel title (English)Market equilibrium analysis
Committee MembersKrešimir Buntak (committee chairperson)
Tomislava Majić (committee member)
Ivana Martinčević (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Technical and Economic Logistics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeTechnical and Economic Logistics
Academic title abbreviationbacc. ing. logist.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-02
Parallel abstract (English)
Oikonomia is the social science that our ancestors were interested in many years ago. Even though our ancestors haven't known economy as same as we know today, they have noticed that it's main point are two characteristics. The first characteristic refers to scarce goods, and the other on the effective or efficient allocation of these scarce resources. No matter how the economy and the world around it for centuries have been developed, the most important view of economy has remained unchanged. This point refers to human desires, that are unlimited in a relation to limited resources. From that point of view, a need for an efficient allocation of scarce resources occurred, in order to meet their needs and wants. During the centuries, society has been organised in a way to produces the highest possible combination of quantity and quality of goods and services, with available technology and scarce resources. Three fundamental questions in economics, what to produce, how to produce and for whom to produce, must be answered by every society. For centuries, the answers to the fundamental economic questions have not been given by any individual, organization or country, than market is mechanism that provides answers to these questions. Markets are places where producers decide independently what and how much they will produce, and buyers, on the other hand, are free to decide what and how much they will buy. The market balance is condition in that are all buyers and sellers balanced. As previously mentioned, in such a condition, the market plays a major role in identifying and determining the equilibrium price of goods, that at the same time satisfy the desires of buyers and sellers. From that point of view, low prices signal a lack of resources and cause long lines at stores. On the contrary, too high prices signal saturation of goods and overproduction. To sum up, the market balance is condition characterized by prices at which consumers are willing to buy just the same amount of goods that sellers are willing to sell. Currently actual example of the balanced market, is the crude oil market. For that reason is the crude oil market elaborated in this work as an example of balanced market, at the equilibrium price.
Parallel keywords (Croatian)oskudnost raspodjela ponuda potražnja tržišna ravnoteža
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:040872
CommitterJasna Kosić