No public access
undergraduate thesis
Anaemia in childhood

Marija Perčinlić (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitleAnemija u dječjoj dobi
AuthorMarija Perčinlić
Mentor(s)Štefanija Munivrana (thesis advisor)
Abstract
Anemija najčešće nastaje zbog smanjenja crvenih krvnih stanica (eritrocita) i/ili smanjene koncentracije hemoglobina koji je bitan za prenošenje kisika u organizmu. Anemija nije sama za sebe bolest, već opisuje stanje organizma, odnosno postojanje te bolesti. Od mnogih vrsta anemija najčešća je sideropenična anemija, a uzrok joj je nedostatak željeza u organizmu za održavanje normalnih fizioloških funkcija. U sideropeničnoj anemiji nedostatak željeza može nastati i zbog povećane potrebe za njim (trudnoća, dojenje, ubrzani rast), smanjenje apsorpcije u crijevima (dijareja, atrofija crijevnih resica) ili zbog krvarenja. Simptomi koji ukazuju na anemiju uzrokovane nedostatkom željeza mogu biti: umor, bljedoća, netolerancija hladnoće gubitak apetita, pika, pagofagija, krhki nokti. Nedostatak željeza se u dojenčadi manifestira zaostankom u rastu i razvoju. Željezo je vrlo bitan element koji sudjeluje u razvoju i funkcioniranju neurološkog i imunosnog sustava djece. Starija dojenčad i djeca u 2. ili 3. godini života najčešće oboljevaju od sideropenične anemije zbog nedovoljne ili nepravilne prehrane bogate željezom. Željezo životinjskog podrijetla se dvostruko bolje apsorbira od željeza iz biljnog podrijetla. Uzimanjem voća i sokova koji su bogati vitaminom C pospješuje se bioiskoristivost željeza iz hrane. Prehrana koja sadrži mlijeko, mliječne proizvode, fitate i tanine smanjuju apsorpciju željeza. Od prve pa do pete godine djetetovog života treba izbjegavati unošenje mlijeka u velikim količinama. Da bi se poboljšala apsorpcija željeza potrebno je odvojiti pijenje čaja od obroka, uključiti u obrok voćne sokove, a mlijeko, sir i druge mliječne proizvode između obroka. U stanjima povećane potrebe za željezom često je potrebno davati željezo i u obliku famakološkog pripravka. Neki preparati zahtijevaju istovremenu primjenu C vitamina koji pospješuje apsorpciju, dok se drugi daju samostalno. Liječenje traje nekoliko mjeseci kako bi se zalihe željeza popunile. Tijekom uzimanja preparata željeza djetetu se poboljšava apetit, što je dobra prilika za korekciju prehrane.
Keywordssymptoms of anemia nutrition treatment prevention
Parallel title (English)Anaemia in childhood
Committee MembersMarijana Neuberg (committee chairperson)
Štefanija Munivrana (committee member)
Jurica Veronek (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Pediatrics
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-28
Parallel abstract (English)
Anemia usually occurs due to a reduction of red blood cells (RBCs) and / or reduced hemoglobin, which is essential for oxygen transport in the body. Anemia is not itself a disease, but describes the condition of the body, or the existence of the disease. Iron deficiency anemia is the most common type of anemia, and it occurs when your body doesn’t have enough of the mineral iron to maintain normal physiological functions. In iron deficiency anemia, iron deficiency may be due to the increased need for it (pregnancy, lactation, rapid growth), reducing absorption in the gut (diarrhea, villous atrophy) or because of bleeding. Symptoms suggestive of anemia caused by iron deficiency may include fatigue, paleness, cold intolerance loss of appetite, dot, pagophagia, brittle nails. Iron deficiency in infants manifests delays in growth and development. Iron is an essential element that is involved in the development and functioning of the neurological and immune system of children. Older infants and children in the second or third year of life most often suffer from iron deficiency anemia due to insufficient or incorrect diet rich in iron. Iron animal origin is twice as better absorbed than iron from plant origin. Taking fruits and juices are rich in Vitamin C enhances the bioavailability of iron from food. Food containing milk, milk products, phytates and tannins reduce iron absorption. From the first to the fifth year of a child's life it is necessary to avoid the introduction of milk in large quantities. In order to enhance absorption of iron, it is necessary to separate the portions of drinking tea, the meal should include fruit juices, but milk, cheese and other dairy products, it is preferred to include between meals. In conditions of increased need for iron it is often necessary to provide iron in the form of pharmacological composition. Some products require concomitant use of vitamin C, while others are provided independently. The treatment lasts several months in order to meet the iron stores. When taking iron preparations, child improves appetite, which is a good opportunity for correction of diets.
Parallel keywords (Croatian)simptomi anemije prehrana liječenje prevencija
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:107326
CommitterJasna Kosić