undergraduate thesis
Relationship between work experience and emotional inteligence in nursing

Josipa Jaković (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitlePovezanost radnog iskustva i emocionalne inteligencije u radu medicinske sestre
AuthorJosipa Jaković
Mentor(s)Marijana Neuberg (thesis advisor)
Abstract
Emocionalna inteligencija je sposobnost prepoznavanja osjećaja, njihovog jasnog identificiranja, razumijevanja, sposobnosti kontroliranja i korištenja za izražavanje misli.Koliko je emocionalna inteligencija važna u pojedinim profesijama, a osobito u profesiji kao što je sestrinstvo govore i brojna istraživanja. O emocionalnoj inteligenciji koja je relativno novi pojam sve se više govori. Svrha rada je utvrditi znatne razlike u emocionalnoj inteligenciji ispitanika u odnosu na nezavisne varijable:starosnu dob i duljinu radnog staža. Utvrditi će se utječe li duljina radnoga staža na korištenje emocionalne inteligencije. Time će se utvrditi da li medicinske sestre/tehničari koji rade duži niz godina bolje koriste emocionalnu inteligenciju ili su ipak medicinske sestre/tehničari s manje iskustva bolji u korištenju emocionalne inteligencije? Pokušat će se utvrditi i koliko dob ispitanika utječe na korištenje emocionalne inteligencije, da li stariji zdravstveni djelatnici više koriste emocionalnu inteligenciju ili ona ne ovisi o godinama. Utvrditi će se i koliko okolinski faktori utječu na korištenje emocionalne inteligencije.Kolika je uloga osobnih problema te da li i koliko utječu na korištenje emocionalne inteligencije kao i uvjeti u kojima rade.Metode: U istraživanje je uključeno 40 ispitanika, 35 ispitanika ženskog spola i 5 ispitanika muškog spola. Ispitanici su zdravstveni djelatnici, odnosno medicinske sestre i tehničari. Istraživanje je provedeno pomoću ankete koja se sastojala od 16 pitanja, dok su u prvom dijelu anketnog upitnika obuhvaćena pitanja koja su se odnosila na spol, dob, duljinu radnog staža u struci, bračno stanje i djecu. Dobiveni rezultati govore kako duljina radnog staža ne utječe na korištenje emocionalne inteligencije. U radu je dokazano da dob također ne utječe na korištenje emocionalne inteligencije. Ali pretpostavka da okolinski faktori negativno utječu na korištenje emocionalne inteligencije je potvrđena. Dakle okolinski faktori kao što su uvjeti rada i obiteljski problemi u velikoj mjeri utječu na korištenje emocionalne inteligencije.Razlike su analizirane na razini pojedinačnih tvrdnji i ukupnog rezultata.Podaci su prikupljeni polustandardiziranim upitnikom, mrežnim putem. Upitnik je bio dobrovoljan i anoniman.
Parallel title (English)Relationship between work experience and emotional inteligence in nursing
Committee MembersNatalija Uršulin-Trstenjak (committee chairperson)
Marijana Neuberg (committee member)
Hrvoje Hećimović (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-08
Parallel keywords (Croatian)emocionalna inteligencija dob spol okolinski faktori
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:995072
CommitterJasna Kosić