undergraduate thesis
Transport clauses, risks and insurance of goods in foreign trade operations

Andro Nakić (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Technical and Economic Logistics
Metadata
TitleTransportne klauzule, rizici i osiguranje robe u vanjskotrgovinskom poslovanju
AuthorAndro Nakić
Mentor(s)Vinko Višnjić (thesis advisor)
Abstract
Incoterms pariteti isporuke Incoterms su službena pravila Međunarodne trgovinske Komore za tumačenje trgovinskih termina. U svijetu se koriste već više od 60 godina, a ti termini su prijeko potrebni za nesmetano vođenje međunarodne trgovine. Po njima presuđuju svi svjetski sudovi i druge službene institucije, a njihovo uključivanje u ugovore o prodaji znatno smanjuje mogućnost nesporazuma koji bi mogli dovesti do pravnih komplikacija.Incoterms pravila i termini se bave odnosom između kupca i prodavatelja,a jedan od značajnijih dijelova su pariteti isporuke, kojima se odlučuje kada odgovornost i rizici u prodaji robe prelaze sa prodavatelja na kupca.Naziv Incoterms predstavlja skraćenicu za međunarodne trgovačke termine (engl. International commercial terms).Međunarodna trgovačka komora je krajem 2010.g. objavila novo izdanje međunarodno prepoznatljivih trgovačkih termina Incoterms 2010.Incoterms je namijenjen prije svega poslovnim ljudima, menadžerima koji se bave izvozom i uvozom roba i usluga i kojima je u interesu osigurati brz, siguran i racionalan prijevozni proces bez obzira na udaljenosti, vrstu prijevoza, vrstu i prirodu robe, broj sudionika u transportu o logističkom lancu.
KeywordsIncoterms rules terms risks export import
Parallel title (English)Transport clauses, risks and insurance of goods in foreign trade operations
Committee MembersŽivko Kondić (committee chairperson)
Vinko Višnjić (committee member)
Veljko Kondić (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Technical and Economic Logistics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeTechnical and Economic Logistics
Academic title abbreviationbacc. ing. logist.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
Incoterms delivery terms Incoterms are the official rules of the International Chamber of Commerce for the interpretation of trade terms. In the world have been used for more than 60 years, and these terms are indispensable for the smooth conduct of international trade. After they settled all the world's courts and other official institutions, and their inclusion in contracts for the sale of substantially reduces the possibility of misunderstandings that could lead to legal complications.Incoterms rules and terms dealing with the relationship between buyer and seller, and one of the most important parts of the parity of delivery, to be decided when the responsibility and risks in selling goods move from seller to the buyer.Name of Incoterms is an abbreviation of international commercial terms (Eng. International commercial terms).International Chamber of Commerce at the end of 2010 published a new edition of the internationally recognized trade terms Incoterms, 2010.Incoterms is intended primarily for business people, managers who are engaged in the export and import of goods and services and having an interest to provide fast, safe and rational transport process regardless of the distance, type of transport, type and nature of the goods, the number of participants in the transportation of logistics chain.
Parallel keywords (Croatian)incoterms pravila termini rizici izvoz uvoz
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:628309
CommitterJasna Kosić