undergraduate thesis
Burnout of nurses and technicians from the departments of surgical activities in general hospital "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

Helena Kos-Bojanović (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitleIzgaranje medicinskih sestara i tehničara na odjelima kirurških djelatnosti u Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
AuthorHelena Kos-Bojanović
Mentor(s)Marijana Neuberg (thesis advisor)
Abstract
Profesionalni stres u radnom okruženju je specifična vrsta stresa, čiji je izvor u samom radnom okruženju. Individualna je procjena i doživljaj objektivnog stanja ili događaja koji utječe na pojavu stresa. Zdravstveni djelatnici imaju visok stupanj izloženosti stresnim situacijama i nastanku sindroma izgaranja zbog velike odgovornosti prema ljudskom životu i zdravlju, te su izloženi specifičnim stresorima (kemijski, biološki, fizikalni). Poznata je povezanost između sindroma izgaranja i smanjenog stupnja kvalitete u izvršavanju svakodnevnih radnih aktivnosti. Cilj je ovog istraživanja bio ispitati radnu sposobnost i stres na radnom mjestu medicinskih sestara i tehničara na odjelima kirurških djelatnosti u Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica. Ukupan broj ispitanika koji su sudjelovali u anketiranju je 82 [N=82]. Istraživanje je provedeno uporabom anonimnog Upitnika o stresorima na radnom mjestu, te Upitniku o trenutnoj radnoj sposobnosti. Najučestaliji stresori koje su ispitanici naveli jesu financije i čimbenici organizacije radnog procesa (nedovoljan broj djelatnika, administrativni poslovi te neadekvatna osobna primanja). Trenutnu radnu sposobnost ocjenjuju kao jako dobru ili vrlo dobru u odnosu na psihičke i fizičke zahtjeve posla, te u usporedbi s najboljom sposobnošću u životu.
Keywordsstress burn-out syndrome nurses and technicians
Parallel title (English)Burnout of nurses and technicians from the departments of surgical activities in general hospital "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Committee MembersTomislav Meštrović (committee chairperson)
Marijana Neuberg (committee member)
Natalija Uršulin-Trstenjak (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-12-19
Parallel abstract (English)
Professional stress in the workplace is a specific type of stress, which have a source in the working environment. Individual evaluation and the experience of objective conditions or events that have a influence onapperrance of stress. Medical personnel have a high degree of exposure to stressful situations and the emergence of burnout syndrome because of the great responsibility for human life and health, and are exposed to specific stressors (chemical, biological, physical). It is a well known connection between burnout syndrome and a reduced degree of quality in the performance of their regular activities. The purpose of this study was to investigate the working capacity and stress in the workplace of nurses and technicians in the department of surgical activities in hospital "Dr. Tomislav Bardek" in the city Koprivnica. The total number of respondents who participated in the survey is 82 [N = 82]. The study was conducted using an anonymous questionnaire on stress in the workplace and the Questionnaire on the current working abilities. The most common stressors ofexamineesare finances and the factors of the organization of the work process (insufficient number of employees, administrative work and law personal income). The current work ability was evaluated as very good or very good compared to the mental and physical demands of the job, and compared with the best ability in life.
Parallel keywords (Croatian)stres sindrom sagorijevanja medicinske sestre i tehničari
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:246408
CommitterJasna Kosić