undergraduate thesis
Physical activity and diabetes

Dario Lesinger (2017)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitleTjelesna aktivnost i šećerna bolest
AuthorDario Lesinger
Mentor(s)Pavao Vlahek (thesis advisor)
Abstract
Šećerna bolest ili diabetes mellitus,kao najčešća metabolička bolest današnjice, predstavljaozbiljni javnozdravstveni problem kako u Hrvatskoj, tako i u cijelom svijetu. Epidemiološkaistraživanja ukazuju na iznimno velik porast broja oboljelih.Osnovno obilježje bolesti je povećana koncentracija glukoze u krvi uslijed nedostatka hormonainzulina kojeg luči gušterača.Dijagnoza se postavlja prema vrijednostima glukoze u venskojkrvi.Rizični čimbenici koji utječu na razvoj šećerne bolesti vežu se uz dob, spol, genetskupredispoziciju i okoliš.Okolišni čimbenici kao što su sjedilački način života i tjelesna neaktivnostsu oni na koje možemo utjecati.Šećerna bolest nosi sa sobom niz komplikacija, od kojih su kronične komplikacije najvišezabrinjavajuće. Glavni su uzrok mortaliteta kod oboljelih te visokih troškova u zdravstvu.Visoka učestalost i porast broja oboljelih razlozi su zbog kojih bi trebalo obratiti više pažnje naosviještavanje opće populacije te tako utjecati na prevenciju, otkrivanje i liječenje same bolesti.Iako je tip 1 šećerne bolesti snažnije genetski determiniran, kod tipa 2 uz genetske čimbenikevažan je utjecaj brojnih čimbenika kao što su pretilost, tjelesna neaktivnost i inzulinskarezistencija. Zbog toga je moguća bolja prevencija šećerne bolesti tipa 2, a to se postižezdravstvenim preventivnim mjerama.Tjelesna aktivnost utječe na regulaciju hipertnzije, redukciju tjelesne mase, povećanje potrošnjeenergije, poboljšava inzulinsku osjetljivost te snizuje razinu glukoze u krvi.Redovitom tjelesnom aktivnošću moguće je spriječiti razvoj bolesti, utjecati na liječenje iste teutjecati na zadovoljstvo oboljelog u svakodnevnom životu.Važna je edukacija populacije o tome da se redovitom tjelesnom aktivnošću može održati dobratjelesna težina. Valja uzeti u obzir i sekundarnu prevenciju. To uključuje kontrolu hipertenzije ilaboratorijske pretrage.Liječenje šećerne bolesti u rukama je samog bolesnika, te ovisi o njegovoj ustrajnosti i volji damijenjanjem životnih navika i stavova pozitivno utječe na svoje zdravstveno stanje.Glavni cilj je usmjeriti pozornost na vođenje zdravog i aktivnog načina života kao načina borbeprotiv šećerne bolesti.
Keywordsdiabetes physical activity prevention lifestyle life habits
Parallel title (English)Physical activity and diabetes
Committee MembersJurica Veronek (committee chairperson)
Pavao Vlahek (committee member)
Hrvoje Hećimović (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Occupational and Sports Medicine
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-01-11
Parallel abstract (English)
Diabetes or diabetes mellitus, as the most common metabolic disease of today, is being aserious public healthcare problem as in Croatia, so in the whole world. Epidemiologic studiesreveal a big rise in the number of people sickened by the disease.The main characteristic of the disease is high glucose concentration because of the shortage ofthe insulin hormone which is extracted by the pancreas. The diagnosis is made by checking theglucosis levels in the venous blood. Risk factors like sedentary lifestyle and physical unactivityare the ones which can be influenced.Diabetes comes with many complications, with chronical complications as the most bothersome.They are the main reason behind the mortality of the sickened and the high healthcare expenses.High rate and the rising number of people sickened are the reasons why there should be moreawareness brought to the public and so affect the prevention, diagnosis and the treatment of thedisease.Despite the genetic determinism of the type 1 diabetes, on type 2 diabetes,beside geneticfactors, affect many other factors like obesity, physical inactivity and insulin resistance.That is why the prevention of type 2 diabetes is easier, and that is being done by healthcarepreventive measures.Physical activity affects hypertension regulation, body mass reduction, higher energyconsumption, higher insulin sensitivity and low blood glucose level.With physical activity on a regular basis, it is possible to prevent the develpoment of the disease,affect the treatment and the satisfaction of the patient in everyday life.It is important to educate the public about the importance of physical activity for keeping ahealthy body weight. Secondary prevention must be taken in concern also. That includeshypertension control and laboratory tests.The treatment of the disease is in the hands of the patient, and depends on his diligence and willto change his lifestyle and habits, making a positive impact on his health condition.
Parallel keywords (Croatian)šećerna bolest tjelesna aktivnost prevencija način života životne navike
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:827723
CommitterJasna Kosić