undergraduate thesis
Emocije u pismenoj poslovnoj komunikaciji

Ivana Lozić (2016)
University North
University centre Koprivnica
Department of Business and Management
Metadata
TitleEmocije u pismenoj poslovnoj komunikaciji
AuthorIvana Lozić
Mentor(s)Ana Globočnik Žunac (thesis advisor)
Abstract
Komunikacija je odnos između dvoje ljudi i potrebna je u svakodnevnom životu kako bi se razvio i održao odnos te se njome također prenose i obavijesti. Čovjek koji je emocionalno biće, prilikom komuniciranja se neće uvijek tako ponašati, nego će više težiti prema racionalnom razmišljanju i ponašanju. U poslovnoj organizaciji bez dobre komunikacije nema uspjeha, a ključ uspjeha su također i pozitivne emocije. Njima se održavaju odnosi, zbližavaju se s timom i planirani ciljevi se na takav način ostvaruju. Svaki dobar menadžer treba biti dobar komunikator i lider jer će time ostvariti dobar tim za svoju organizaciju. Dobrim planom i organizacijom svoje djelatnike usmjerava prema boljem i motivira ih za daljnji rad, time on postaje zadovoljan a djelatnici svojim uspjehom postaju zadovoljni, odnosno na poslu vlada pozitivna atmosfera. Ukoliko tog nema, dolazi do stvaranja negativnih emocija i frustracija na poslu. Kako emocije mogu biti pozitivne one mogu biti i negativne i s njima se treba znati nositi.Danas se puno komunicira i preko društvenih mreža te se na taj način ljudi povezuju sa svijetom. Najveći značaj društvenih servisa stekla je elektronička pošta, koja je ipak u poslovnoj komunikaciji i najkorištenija. U današnjem modernom dobu, društvenih mreža ima puno više i postale su praktičnije. Pružaju bržu i lakšu komunikaciju, a ljudi se uglavnom njima koriste jer smatraju da nemaju vremena za komunikaciju licem u lice koja se nikako ne bi smjela zanemariti. Koliko god pismena poslovna komunikacija bila praktična, nikad neće zamijeniti komunikaciju licem u lice niti će Internet zamijeniti ostale medije u toj količini da će se ljudi fokusirati samo na takvu vrstu medija. U pisanoj poslovnoj komunikaciji, kako bi se poruka dočarala i kako bi se dao bolji efekt poruci, koristit će se emotikoni, a samim time poruka će se bolje shvatiti odnosno tada ne bi trebalo doći do nesporazuma u komunikaciji. Osim toga, emotikonima pokazujemo svoje osjećaje, no u ovom radu istražit će se je li njihovo korištenje u takvoj komunikaciji prihvatljivo i koriste li se njima na poslu.
Keywordsbusiness communication written communication emotions in written communication emoticons
Committee MembersAna Globočnik Žunac (committee chairperson)
Vesna Sesar (committee member)
Ana Mulović (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Koprivnica
Department of Business and Management
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness and Management in the Media
Academic title abbreviationbacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
Communication is a relationship between two pepole, it's necessary in everyday life for developing and maintaining relationship and also for sending the right notification.Man is an emotional being but, when communicating, is not always acting like that. In that case he will be more inclined to rational thinking and behavior. The business organization without proprer communication will be without secces, but the key to success could also be positive emotions. They maintain relations, they get closer with the team and planned goals are achieved in such a way. Every good manager be a good communicator and leader as this will make a good team for your organization. Good plan and organization keeps emloyees motivated for further work, they feelmore productive and also it creates positive work atmosphere. If this does not, the generation of negative emotions and frustration at work. How emotions can be positive they can be negative and that emotions are mostly and usually covered up. Today, most common communication is trough social networks. In this way, people connect with the world. The greatest significance of social networks as quired e-mail, which is still in business communication and is the most used. In today's modern age, social network has become more practical. It provides faster and easier communication so people generally use them because they don't have time anymore for face-to-face communication. That kind of communication will never be at extinct. As much as written business communication was practical, will never replace face to face communication, nor will it replace other media in the amount that people focuses on that type of media. In a written business communication, in order to capturet he message and to give a better effect of the message, will be used emoticons. Therefore, the message will be better understood and it in conclusion, emoticons express our feelings and in this paper will explore whether is their use in such communication acceptable and is it used in work.
Parallel keywords (Croatian)poslovna komunikacija pismena komunikacija emocije u pismenoj poslovnoj komunikaciji emotikoni
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:660245
CommitterMario Kolar