undergraduate thesis
Neovisnost lokalnih radijskih postaja

Miroslav Mirković (2016)
University North
University centre Koprivnica
Department of Journalism
Metadata
TitleNeovisnost lokalnih radijskih postaja
AuthorMiroslav Mirković
Mentor(s)Sead Alić (thesis advisor)
Abstract
Radio je kao medij preţivio i izdrţao ţestoku televizijsku konkurenciju.Sredinom prošlogstoljeća, kad je televizija nahrupila svom snagom, radio se morao drugačije pozicionirati.Primjerice, u Americi su velike radijske mreţe odjednom postale televizijske, a radijski semedij morao spustiti na lokalne razine. MeĎutim, odlično se snašao i ubrzo afirmirao u novim,manjim sredinama.Danas u Hrvatskoj imamo oko 155 radijskih koncesionara koje, kolokvijalno, zovemoprivatnicima što nije u potpunosti točno. Dio njih, naime, ima u vlasničkoj strukturi lokalneorgane uprave, a što se prema riječima stručnjaka, ne bi smjelo. Većinu koncesionara čineradiji s komercijalnim usmjerenjem. Od navedene brojke, svega ih se pet opredijelilo zaneprofitni radijski program. MeĎu koncesionarima su tri radija s nacionalnom čujnošću(Otvoreni, Narodni i Hrvatski katolički radio), a najbrojniju grupu čine lokalni radiji kojiemitiraju za područje nekog grada ili općine.U Hrvatskoj je 49 lokalnih radija u čijim se vlasničkim strukturama nalaze organi uprave.Nekoliko ih je čak i u većinskom vlasništvu. Ovaj se problem vuče još iz devedesetih godina iništa se još uvijek nije promijenilo. Vlasnička struktura moţe, ali čak i ne mora, utjecati naprogramske sadrţaje.U većini komercijalnih radijskih programa glazba čini dominantan sadrţaj. Uz nju, gotovoreda radi, svaki sat moţemo čuti i kratke vijesti. Zapravo, toliko kratke i neupadljive da ihgotovo i prečujemo. Ostatak govora svodi se na reklame, nagradne igre, informacije ovremenu, stanje u prometu i poneku trivijalnost.Danas, lokalne radio stanice često su vrlo teško samoodrţive zbog promjene struktureslušateljstva i dostupnosti novih medija, no radio za razliku od dnevnih tiskovina još ima nekeprednosti koje ga i dalje drţe na površini.
Committee MembersBoris Beck (committee chairperson)
Sead Alić (committee member)
Gordana Tkalec (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Koprivnica
Department of Journalism
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Journalism
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeJournalism
Academic title abbreviationuniv. bacc. nov.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel keywords (Croatian)radio medij televizija vlasnička struktura koncesije samoodrživost
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:453657
CommitterMario Kolar