undergraduate thesis
Karcinom dojke u Brodsko-Posavskoj županiji

Dragana Vrbanjac (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitleKarcinom dojke u Brodsko-Posavskoj županiji
AuthorDragana Vrbanjac
Mentor(s)Dinko Puntarić (thesis advisor)
Abstract
Ovaj rad napisan je s namjerom da se čitatelju prikaže karcinom dojke sa njegovim čimbenicima uzroka, vrstama karcinoma, lokalizaciji karcinoma dojke, načinima ranog otkrivanja kroz Nacionalni program ranog otkrivanja i liječenje karcinoma suvremenim metodama u regionalnim zdravstvenim ustanovama. Kroz Nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma dojke u Brodsko-posavskoj županiji, provedenom u razdoblju od 2006.-2012. godine, prikazani su rezultati istraživanja o oboljelima od karcinoma dojke u Novoj Gradišci i Slavonskom Brodu sa njihovom okolicom. Istraživanje je provedeno na svim ženama dobne skupine od 50-69 godina kroz omogućen besplatan mamografski pregled, kako bi se što ranije otkrio eventualni razvoj maligne bolesti koja je vodeći uzrok smrti žena u dobi od 35-69 godina u svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je svakoj 11. ženi u svijetu prijeti karcinom dojke, stoga je ovakav oblik prevencije, rano otkrivanje i liječenje od iznimno velike važnosti u unapređenju smanjenja broja oboljelih žena od karcinoma dojke, a posebno velik naglasak je stavljen na rano otkrivanje bolesti jer je u tom slučaju liječenje povoljnije. Spomenuvši ulogu medicinske sestre i obiteljskog liječnika, u ovom radu stavljen je naglasak na veliku važnost liječnika obiteljske medicine i medicinske sestre u provođenju mjera javnog zdravstva kroz dostupnost i upućivanje na preglede,podizanje razine svijesti o mogućim posljedicama uslijed neodazivanja na mamografski pregled, a osobito ako se radi o osobama koje pripadaju rizičnim skupinama koje su detaljno opisane u daljnjem tekstu. Zahvaljujući informatizaciji i dostatnom educiranom osoblju koje provodi sve navedene mjere omogućena je realizacija cilja ovog programa i nas pojedinaca, a to je smanjenje broja oboljelih žena od karcinoma dojke i otkrivanje istog u što ranijem stadiju.
Keywordscancer breast prevention early detection National Programme
Committee MembersMarijana Neuberg
Dinko Puntarić
Melita Sajko
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Oncology
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-10-21
Parallel abstract (English)
This paper was written with the intent to represent to the reader breast cancer with its causes factor, breast cancer types, localization of breast cancer, methods of early detection of breast cancer per National Programme of Early Detection, and treatment of cancer with contemporary methods in regional medical institutions. National Programme of Early Detection of Breast Cancer in Brod- Posavina County, conducted in the period of 2006 – 2014, displays the results of research of breast cancer diseased in Nova Gradiška and Slavonski Brod region. The research was conducted on all women ages 50 – 69 through free mammographic screening provided to detect, as early as possible, potential development of this malignant disease which is the leading cause of death of women ages 35 – 69 worldwide. World Health Organization presumes every eleventh woman in the world is in threat of breast cancer, therefore this type of prevention, early detection and treatment is extremely important for decrease of number of breast cancer diseased women. A particularly strong emphasis is placed on early detection of the disease because in this case the treatment is more favourable. By refering to roles of nurses and family physicians in this paper, an emphasis is placed on the importance of family physicians and nurses in implementation of the public health measurements. These imply accessability and sending patients to examinations. They also imply boosting levels of awareness about the possible consequences of not going to mammographic screening, especially if the person in question belongs to a risk group described thoroughly hereinafter. Owing to information systems and sufficiently educated staff which maintains above mentioned measurements, the aim of all programmes and us individually is decrease in the number of breast cancer diseased women and detection of aforesaid in the earliest possible stage.
Parallel keywords (Croatian)karcinom dojka prevencija rano otkrivanje Nacionalni program
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:282293
CommitterJasna Kosić