master's thesis
Conflicts in the communication process

Boris Spitzer (2017)
University North
University centre Varaždin
Department of Communicology and Public Relations
Metadata
TitleKonflikti u komunikacijskom procesu
AuthorBoris Spitzer
Mentor(s)Ljubica Bakić-Tomić (thesis advisor)
Abstract
U diplomskom radu "Konflikti u komunikacijskom procesu" proći će se kroz sve dijelove i elemente od kojega se sastoji. Od samoga početka komunikacije, razvoja komunikacije, ulaska u konflikt i na kraju rješavanje nastalog konflikta. Je li konflikt zdrav ili nezdrav za komunikaciju? Kako se ponašati u novonastaloj situaciji? Kako izači na kraj u spomenutoj situaciji? Kako riješiti problem na zajedničko zadovoljstvo? Kako da svi iz komunikacijskog konflikta izađu zadovoljni i nepovrijeđeni? Sve će biti lijepo objašnjeno kako i zašto se komunicira. Kako i zašto se ulazi u konflikt, tj. koji su razlozi zbog kojih nastaje i razvija se situacija koju možda nitko nije planirao ili je planirana. Razvojne faze i situacije koje vode k određenom cilju. Biti će spomenuti i razni citati i dijelovi iz različitih knjiga određenih autora koji su kompetentni u svom području s obzirom da komunikacija i konflikt imaju svoju razvojnu fazu koja prolazi kroz različita područja i različite načine. Kako je proces složen kada ga se malo dublje pogleda i to je još jedan razlog zašto su određena područja zastupljena s obzirom da se kompletan proces želi prikazati i ukazati na mnoge stvari o kojima većina ne vodi računa, a one postoje i čak je svijest djelomično možda osvještena ali ne reagira u većini situacija.Kada se uđe u malo dublju analizu i o istoj se malo više razmisli može se uvidjeti kako je to sve sastavni dio komunikacije kao i konfliktne komunikacije koja se događa, odvija i razvija kroz cijelo vrijeme komunikacijskog procesa. U nekim se situacijama konflikt toliko ne istiće i razmimoilaženje oko određenih stvari, a u nekim se situacijama nešto više pokaže ili čak u onim najsloženijim situacijama dolazi do potpunog izražaja. Sve ovisi o stranama u komunikacijskom procesu koji ima veliku ulogu u današnje vrijeme kao što je to bilo i u prošlosti, a imati će veliku ulogu i u budućnosti. Na koji će se način voditi i rješavati to će odlučivati strane koje se nađu u konfliktnom komunikacijskom procesu kao i njihova sposobnost snalaženja kroz sve elemente koji su u ovom radu opisani i razjašnjeni.
Keywordscommunication conflict process interpersonal communication
Parallel title (English)Conflicts in the communication process
Committee MembersVladimir Šimović (committee chairperson)
Jadranka Lasić-Lazić (committee member)
Ljubica Bakić-Tomić (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Communicology and Public Relations
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Communicology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePublic Relations
Academic title abbreviationmag. rel. publ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-02-01
Parallel abstract (English)
In these paper "The conflicts in the communication process" will pass through all parts and elements of which is made up. From the beginning of communication, development communication, engaging in conflict resolution and in the end of the conflict. Is it healthy or unhealthy conflict to communicate? How to behave in this new situation? How to deal in the above situation? How to solve the problem on mutual satisfaction? How do all of the communications conflict emerge happy and unharmed? It's gonna be nice to explain how and why they communicate. How and why are entering into conflict, what are the reasons for the growth and development of the situation which may no one planned or is planned. Development stages and situations that lead to a certain goal. It'll mention the various quotes and parts from different books of certain authors who are competent in their field due to communication and conflict with their development phase passes through different areas and different ways. How is itself a complex process when you take a deeper look, and this is another reason why certain areas are given to complete the process wants to show and point out the many things that most do not take into account, but they exist and even the consciousness partially perhaps conscious but unresponsive in most situations. When you enter in a little deeper analysis and the same is a bit more think can see that this is all part of communication and conflicting communication that happens, happens and develops through the whole time of the communication process. In some situations conflict so do not expire, and only disagreement about certain things, and in some situations a little more show and even those in the most complex situations comes into its own. Everything depends on the parties to the communication process that plays a major role today as it was in the past, and will have a major role in the future. In what will be a way to take and deal with it if you decide by which they are in conflict communication process as well as their ability to navigate through all the elements in this paper described and explained.
Parallel keywords (Croatian)komunikacija konflikti proces interpersonalna komunikacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:171749
CommitterJasna Kosić