master's thesis
Ethical business and sustainable development

Sanja Stolnik (2017)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitleEtično poslovanje i održivi razvoj
AuthorSanja Stolnik
Mentor(s)Tvrtko Jolić (thesis advisor)
Abstract
Poslovanje je obavljanje neke djelatnosti i suradnja između različitih poslovnih partnera. Za svako poduzeće je preporučljivo da posluje na etičan način, odnosno da provodi etično poslovanje. Nekada se na etiku i ekonomiju gledalo kao na dvije različite znanstvene discipline, ali sada se one promatraju kao nova znanstvena disciplina pod nazivom poslovna etika. Menadžeri koji su glavni donositelji odluka u poslovanju bi se trebali pridržavati određenih etičkih načela prilikom donošenja poslovnih odluka kako bi postupali na etičan način. Također im u tome može pomoći Kodeks etike u poslovanju koji obuhvaća politike, načela i pravila dobrog ponašanja u poduzeću. Jedan od načina za etično poslovanje unutar poduzeća je primjenjivanje društveno odgovornog poslovanja. Društveno odgovorno poslovanje je koncept pomoću kojeg poduzeća mogu u svoje poslovanje integrirati društvene i ekološke ciljeve. Unutar poduzeća bi se trebalo poslovati u skladu s konceptom održivog razvoja, odnosno zadovoljavanje potreba današnjih naraštaja bez ugrožavanja budućih naraštaja. Održivi razvoj se sastoji od tri osnovne sastavnice: ekonomske, ekološke i društvene komponente. DUCATI komponenti d.o.o. je poduzeće sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a dio je grupacije DUCATI Energia S.p.A. iz Italije. Glavni proizvodi poduzeća su: FREEDUCK4, FREEDUCK2, javna punionica i zidna punionica. Poduzeće DUCATI komponenti d.o.o. primjenjuje etično, te društveno odgovorno poslovanje, te se vodi konceptom održivog poslovanja uz stalnu brigu o okolišu i zajednici u kojoj djeluje.
KeywordsEthical business Corporate social responsibility Sustainable development DUCATI Komponenti Ltd.
Parallel title (English)Ethical business and sustainable development
Committee MembersAnica Hunjet (committee chairperson)
Goran Kozina (committee member)
Tvrtko Jolić (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-02-27
Parallel abstract (English)
The business is performing some activities and cooperation between the various business partners. For each company is advisable to operate in an ethical manner, and to implement ethical business. Before, the ethics and economics were seen as the two different scientific disciplines, but now they are seen as a new scientific discipline called business ethics. Managers, who are the main decision makers in business, should adhere to certain ethical principles when making business decisions to act in an ethical manner. In that also can help them Code of Ethical Conduct, which includes policies, principles and rules of good conduct in the company. One way of ethical business within the company is application of corporate social responsibility. Corporate social responsibility is a concept where companies can integrate in their business social and environmental goals. Within the company should operate in accordance with the concept of sustainable development, and meeting the needs of today's generation without compromising future generations. Sustainable development has three main components: economic, environmental and social components. DUCATI Komponenti Ltd. is a company based in the Republic of Croatia, a part of the group Ducati Energia S.p.A. from Italy. The main products of the company are: FREEDUCK4, FREEDUCK2, public filling station and filling station in-wall. The company DUCATI components Ltd. applied ethics, corporate social responsibility and keeps the concept of sustainable business with a constant care for the environment and the community in which it operates.
Parallel keywords (Croatian)Etično poslovanje Društveno odgovorno poslovanje Održivi razvoj DUCATI komponenti d.o.o.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:787480
CommitterJasna Kosić