undergraduate thesis
Uloga obitelji za ozdravljenje bolesnog člana

Linda Đurasov (2017)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitleUloga obitelji za ozdravljenje bolesnog člana
AuthorLinda Đurasov
Mentor(s)Ivana Živoder (thesis advisor)
Abstract
Obitelj je, kao osnovna jedinica društvene zajednice, u svim društvima važna institucija i zauzima vrlo visoko mjesto na ljestvici životnih vrijednosti. Obitelj je sustav čiji su članovi neovisni, gdje je svaki član pod utjecajem sustava u cjelini, a istovremeno utječe na zdravlje i funkcioniranje sustava. Tako zdravlje/ bolest pojedinca utječe na obitelj i obrnuto, obiteljska struktura utječe na zdravlje/bolest pojedinca. Zdravlje se može odrediti kao stanje ravnoteže, a bolest kao stanje narušene ravnoteže organizma. Bolest je stanje koje onesposobi osobu u određenom opsegu i vremenu. Na svakog čovjeka utječe pogoršanje zdravlja, ali neće svaka osoba na bolest odgovoriti jednako. Reakcija osobe ovisi o više faktora, među njima i o osnovnoj strukturi ličnosti, o razdoblju života u kome se ona nalazi, o vrsti bolesti, o sustavu podrške koju oboljela osoba ima za vrijeme bolesti. Kada dođe do bolesti, osobe se okreću drugim ljudima za pomoć, obično obitelji ili užem krugu prijatelja. Bolest ne ostavlja trag samo na pojedinca, svaki čovjek dio je neke obitelji pa tako bolest utječe na sve članove. Bolest mijenja aktualnu obiteljsku situaciju samom činjenicom da se jedan član obitelji razbolio. Obitelj prestaje funkcionirati na svoje uobičajene načine, članovi obitelji su pod pritiskom, preplavljeni tjeskobom, teško im je rješavati nadolazeće probleme i uspostaviti prioritete. Dok akutna, odnosno kratkotrajna bolesna stanja ne remete bitno odnose unutar obitelji, pojava teške, dugotrajne ili kronične, neizlječive bolesti može značajno ili trajno promijeniti odnose i uloge unutar obitelji kao i tijek življenja.
Keywordsfamily role of the family illness reactions to the illness
Committee MembersVesna Sertić (committee chairperson)
Ivana Živoder (committee member)
Marijana Neuberg (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-15
Parallel abstract (English)
Family is the basic unit of the social community, and as such it is an important institution in every society and it ranks very high on the scale of values. Family is a system comprised of independent members, where every member is influenced by the system as a whole, but where every member simultaneously influences the wellbeing and the functioning of the system. Thus the health/illness of an individual influences the family and vice versa, the family influences the health/illness of an individual. Health can be defined as a state of harmony, and illness can be defined as a disrupted state of harmony in human organism. Illness is a condition which disables a person to a certain extent and during a certain period of time. Every person is prone to being ill, but not every person reacts equally on illness. Reaction will depend on various factors, including basic personality structure, the age at which the illness occurs, the type of illness, and the support system that the person has during the illness. When a person becomes ill, it seeks support in other people, usually in family members or close friends. Illness does not only leave a mark on the person affected by it, but the illness affects the entire family because every ill person is a part of a certain family. The mere fact that one member of the family is ill changes the current family situation. The family ceases to function the way it used to do, family members are under pressure and overwhelmed with anxiety, and it is extremely difficult for them to deal with the upcoming problems and set their priorities. The occurrence of an acute, namely a short-term illness does not significantly disrupt relationships within the family, whilst the occurrence of a serious, long-term or chronic, terminal illness can significantly or permanently change the relationships and distribution of roles among the family members, as well as the course of their lives.
Parallel keywords (Croatian)obitelj uloga obitelji bolest reakcije na bolest
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:742986
CommitterJasna Kosić