master's thesis
Economic approach to accounting in the case of private company Kutnjak, Varaždin

Kristina Kutnjak (2017)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitleEkonomski pristup računovodstvu na primjeru privatnog oduzeća Kutnjak d.o.o., Varaždin
AuthorKristina Kutnjak
Mentor(s)Ante Rončević (thesis advisor)
Abstract
Tema diplomskog rada studentice diplomskog studija Poslovne ekonomije, smjer turizam, Kristine Kutnjak je "Ekonomski pristup računovodstvu na primjeru privatnog poduzeća "Kutnjak d.o.o."". Odgovarajuća tema pripada kolegiju Računovodstvo i financije, a profesor kolegija i mentor rada je izv.prof.dr. sc. Ante Rončević. U uvodu rada predstavit ću Vam sve točke rada u strukturi rada, objasniti probleme istraživanja, odrediti ciljeve te metodologiju koju ću koristiti u radu. U drugom dijelu ovog rada reći ču nešto o poduzeću općenito te predstaviti poduzeće "Kutnjak d.o.o." Treći dio diplomskog rada namjenjen je objašnjenju organizacije poduzeća, na koji se način zarađuje i troši novac. Četvrta cjelina rada posvećena je računovodstvu, temeljnim financijskim izvještajima te knjigovodstvenom kontu. U petom dijelu rada predstaviti ću Vam primjere mjesečne i godišnje potrošnje poduzeća. Šesto poglavlje rada posvetiti ću rješavanju problema iz drugog dijela. Tema zadnjeg dijela rada je planiranje budućnosti poduzećau kojem ću Vam prezentirati nekoliko ideja za bolje promoviranje poduzeća. U zaključku ću istaknuti najvažnije činjenice.
KeywordsCompany Economic approach Accounting Earnings Consumption
Parallel title (English)Economic approach to accounting in the case of private company Kutnjak, Varaždin
Committee MembersGoran Kozina (committee chairperson)
Anica Hunjet (committee member)
Ante Rončević (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Accounting
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-14
Parallel abstract (English)
Thesis students graduate studies in business economics, tourism, Kristina Kutnjak the "Economic approach to accounting in the case of private company " Kutnjak d.o.o ''. Appropriate topics belongs to the College of Accounting and Finance, a professor of the College and mentor:izv.prof.dr.sc. Ante Rončević. In the introduction to the work I will present you with all points of work in the structure of the work, to explain the problems of research, to determine the objectives and methodology that will be used in the work. In the second part of this article I'll tell something about the company in general and the present company "Kutnjak Ltd." The third part of thesis is intended explanation of company organization, the way in which earns and spends money. The fourth part of the paper is devoted to accounting, the financial statements and bookkeeping account. In the fifth part of the paper I will present examples of monthly and annual consumer companies. Chapter work will be paid to solving the problems of the second half. Thetheme of the last part of the paper is planning the future of the company in which I will present some ideas to better promote the company. In conclusion, I will point out the most important facts
Parallel keywords (Croatian)Poduzeće Ekonomski pristup Računovodstvo Zarada Potrošnja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:682246
CommitterJasna Kosić