master's thesis
Free zones as starters of economic growth: the case of Varaždin free zone

Enriko Parlaj (2017)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitleSlobodne zone kao pokretači razvoja gospodarstva: primjer Slobodne zone Varaždin
AuthorEnriko Parlaj
Mentor(s)Ante Rončević (thesis advisor)
Abstract
Svijet se opet globalizira. Institut slobodnih zona, iako postoji još od antičke Grčke, u posljednjih pola stoljeća razvio se kao pokretač razvoja i rasta gospodarstva, kao i mjesto privlačenja domaćeg i izravnog stranog ulaganja te razvoja novih tehnologija. Također se slobodne zone koriste kako bi se razvila proizvodnja i povećao izvoz te znatno smanjila nezaposlenost i potaknuo razvoj. I Republika Hrvatska je otvorila vrata ovim gospodarskim trendovima, te izradom zakona krenula u stvaranje uvjeta za osnivanje slobodnih zona. Ovaj diplomski rad podijeljen je u tri cjeline. U prvoj cjelini istražen je pojam i definicija slobodnih zona, te su istražene slobodne zone u svijetu, kako u razvijenim zemljama (SAD, EU), zemljama u razvoju (Tajvan, Panama, Kina) te zemlji u tranziciji (Srbija). U drugoj cjelini obrađene su specifičnosti povijesnih razdoblja razvoja slobodnih zona u Hrvatskoj i analiza poslovanja slobodnih zona u zadnjih pet poslovnih godina. U trećoj cjelini obrađena je Slobodna zona Varaždin kao najrazvijenija slobodna zona u Hrvatskoj, ali i najveća greenfield investicija u ovom dijelu Hrvatske te utjecaj Slobodne zone Varaždin na ukupan razvoj gospodarstva Varaždinske županije.
Keywordsfree zones investment foreign direct investment Varaždin free zone
Parallel title (English)Free zones as starters of economic growth: the case of Varaždin free zone
Committee MembersTvrtko Jolić (committee chairperson)
Anica Hunjet (committee member)
Ante Rončević (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
International Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-13
Parallel abstract (English)
The world is globalizing again. The institute of free zones, although it exist from ancient Greece, has developed in the last half century as the starter of economic development and growth, as well as the place for attracting domestic and direct foreign investment, and the development of the new technologies. Free zones are also used to develop production and increase exports, and significantly reduce unemployment and stimulate development. Republic of Croatia had also opened the door to these economic trends and by drafting the law started to create conditions for the establishment of free zones. This graduate thesis is divided into three sections. In the first section the concept and definition of the free zones is explored and free zones are researched in the world, both in developed countries (US, EU), developing countries (Taiwan, Panama, China) and transition country (Serbia). In the second section the specifics of historical periods of development of free zones in Croatia is covered as well as the analysis of operations of free zones in the last five years. In the third section Varaždin Free Zone is explored as the most developed free zones in Croatia, but also the biggest greenfield investment in this part of the Croatia as well as the impact of the Varaždin Free Zone on the overall development of the economy of Varaždin County.
Parallel keywords (Croatian)slobodne zone investicije izravna strana ulagana Slobodna zona Varaždin
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:977238
CommitterJasna Kosić