master's thesis
The difference between classic and keynesian economic doctrine in the 20.century with implications on Croatian transition

Dino Brumec (2017)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitleRazlika između klasične i keynesijanske ekonomske doktrine u 20. stoljeću s implikacijama na hrvatsku tranziciju
AuthorDino Brumec
Mentor(s)Petar Kurečić (thesis advisor)
Abstract
U dvadeseto stoljeće svijet je ušao s nepoljuljanom vjerom u snagu slobodnog tržišta koje će regulirati odnose među ljudima na svakoj razini. Prvi znanstvenik koji se suprostavio toj vjeri na jasno strukturiran način bio je John Maynard Keynes koji je ponudio državi doktrinu u kojoj njeno djelovanje ima velik prostor te je u vrlo kratkom roku postao najutjecajniji ekonomist na svijetu. Nasuprot njemu stajao je Friedrich Hayek koji je državi nudio mnogo manje utjecaja u gospodarstvu i vjerovao je da bez tržišnih mehanizama ljudsko društvo ne može racionalno, ni slobodno djelovati. Milton Friedman bio je vjerojatno najutjecajniji ekonomist druge polovice 20. stoljeća i, uz to što je dijelio Hayekovu vjeru u slobodno tržište, razvio je monetarističku teoriju kojoj je glavni cilj bila kontrola inflacije. Hrvatski policy predlagači i znanstvenici od početka razvoja tržišnog gospodarstva prihvatili su dobar dio tih ideja i podijelili se u tabore, liberalne i keynesijanske, ali su se, nasuprot teoriji, fokusirali na onaj aspekt uloge države koji veliki ekonomist, za kojeg se smatra da u ovoj raspravi stoji na njihovoj strani, nije zastupao. Tako su keynesijanci svoje napore fokusirali primarno na monetarnu, a liberali na fiskalnu politiku i u tim su segmentima tražili rješenja za napredak Hrvatske.
KeywordsJohn Maynard Keynes Friedrich Hayek Milton Friedman Keynesian economics classical economics monetary politics interventionism transition economic doctrines
Parallel title (English)The difference between classic and keynesian economic doctrine in the 20.century with implications on Croatian transition
Committee MembersGoran Kozina (committee chairperson)
Anica Hunjet (committee member)
Petar Kurečić (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
International Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-13
Parallel abstract (English)
The world has entered the twentieth century with a strong faith in the power of the free market that would regulate relations between people on every level. The first scientist that opposed this faith in a structured fashion was John Maynard Keynes who offered a doctrine to the state in wich there is a wide space for state actions and he has became shortly to be known as a worlds most famous economist. As opposed to Keynes stood Hayek, who reserved a lot less influence for the state in the economy, and he believed that without market mechanisms societies couldn't act in rational or free manner. Milton Friedman was probably the worlds most influental economist of the second part of the twentieth century and he developed a solid faith in both the free markets and in the monetary theory wich primary aim was to control inflation. Croatian scientists and policy advocates have from the beginning of the market system in Croatia accepted a solid number of these ideas and they have divided themselves in groups, liberal or keynesian, but they have also focused on the parts of government policy's opposed to what we would expect from a theoretical standpoint. The Keynesian economists have focused themselves primarily on the role of the monetary politics, and the liberals were interested more in the fiscal politics of Croatian governments.
Parallel keywords (Croatian)John Maynard Keynes Friedrich Hayek Milton Friedman keynesijanizam klasična ekonomija monetarna politika intervencionizam tranzicija ekonomske doktrine
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:055957
CommitterJasna Kosić