undergraduate thesis
The impact of nautical tourism on the building place branding

Maja Kristić (2017)
University North
University centre Koprivnica
Department of Business and Management
Metadata
TitleUtjecaj nautičkog turizma na razvoj marke grada
AuthorMaja Kristić
Mentor(s)Ana Mulović (thesis advisor)
Abstract
Nautički turizam predstavlja specifičan oblik turizma koji ima brojne pozitivne učinke na gospodarstvo. Međutim, osim pozitivnih učinaka nautički turizam suočava se i s negativnim učincima te je cilj pronaći način razvoja tako da ne ugrožava okoliš na štetu budućih naraštaja. Istarska ţupanija ima dobru mogućnost za unaprjeđenje i razvoj nautičkog turizma. Može se zaključiti da je jedna od bitnijih stavki za razvoj nautičkog turizma u Istarskoj županiji broj raspoloživih vezova u odnosu na duljinu obale, što znači da županija raspolaže sa značajnim prostornim i razvojnim mogućnostima za smještaj nautičke infrastrukture. U radu su prikazani kapaciteti nautičkog turizma te postojeće marine na području Istarske županije. Za što bolji razvoj i proširenje nautičkog turizma te isto tako privlačenje potencijalnih nautičara, potrebno je osuvremenjivanje postojećih i planiranje novih marina što sve zajedno utječe i na sam razvoj Istarske županije. Točnije, rad istražuje utjecaje razvoja nautičkog turizma na stvaranje identiteta određenih područja, odnosno kao primjer se navodi grad Rovinj s ciljem da se stvori marka navedenog grada.
Keywordsnautical brand management center the City of Rovinj
Parallel title (English)The impact of nautical tourism on the building place branding
Committee MembersIvana Martinčević (committee chairperson)
Ana Mulović (committee member)
Vesna Sesar (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Koprivnica
Department of Business and Management
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness and Management in the Media
Academic title abbreviationbacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-13
Parallel abstract (English)
Nautical tourism is a specific type of tourism, which has many positive effects on the economy. However, apart from the positive effects of nautical tourism is facing the negative effects of this goal is to find a way of development so as not to endanger the environment at the expense of future generations. Istria has a good opportunity for improvement and development of nautical tourism. It can be concluded that one of the most important items for the development of nautical tourism in Istria County the number of available berths in relation to the length of the coast, which means that the county has significant physical and developmental opportunities for accommodation nautical infrastructure. The paper presents the capacities of nautical tourism and the existing marinas in the county. For a better development and expansion of nautical tourism and also attract potential boaters, it is necessary to modernize the existing and planning of new marina all of which influences the development itself Istria County. Specifically, the paper examines the effects of the development of nautical tourism in the creation of the identity of certain areas, and as an example referred to the city of Rovinj in order to create a brand named town.
Parallel keywords (Croatian)nautički turizam upravljanje markom grada Grad Rovinj
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:123149
CommitterJasna Kosić