master's thesis
Public relations on the example of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Croatia

Velimir Hirš (2017)
University North
University centre Varaždin
Department of Communicology and Public Relations
Metadata
TitleOdnosi s javnošću na primjeru Ministarstva unutarnjih poslova RH
AuthorVelimir Hirš
Mentor(s)Anita Jeličić (thesis advisor)
Abstract
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske odnosno policija primarno su odgovorni za sigurnost svih građana, a prioritet im je preventivno i proaktivno djelovanje. Zbog svoje javne uloge dužni su osigurati stalnu dostupnost temeljnih informacija o događajima od interesa za građane i mjerama koje se tim povodom poduzimaju. Vrlo je važno da građani imaju povjerenje da policija i svi zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova svoje posao obavljaju zakonito, štiteći interese građana i poštujući njihova ljudska prava, slobodu i dostojanstvo. Stoga je ključno odabrati pravilan pristup javnosti te na temelju kvalitetne komunikacije zadobiti povjerenje javnosti i izgraditi ugled organizacije. Služba za odnose s javnošću Ministarstva koordinira uspostavljanje i održavanje komunikacije s građanima i ostalim javnostima i na taj način pokušava utjecati na osjećaj sigurnosti i povjerenje u Ministarstvo i policiju odnosno njihov rad. Posebno je važno izgraditi dobar odnos i komunikaciju s medijima budući da oni imaju veliki utjecaj na formiranje javnog mišljenja. Također, vrlo je važna i pripremljenost na krizne situacije odnosno kvalitetno komuniciranje u neplaniranim i neželjenim okolnostima koje mogu imati veliki utjecaj na ugled organizacije. Provedeno istraživanje o utjecaju komunikacije Ministarstva unutarnjih poslova odnosno policije pokazalo je povezanost komunikacijskih poruka dospjelih do ispitanika sa osjećajem sigurnosti i odobravanja rada policije.
KeywordsMinistry of the Interior communication public relations security trust
Parallel title (English)Public relations on the example of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Croatia
Committee MembersDarijo Čerepinko (committee chairperson)
Anica Hunjet (committee member)
Anita Jeličić (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Communicology and Public Relations
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Public Relations
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePublic Relations
Academic title abbreviationmag. rel. publ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-05-29
Parallel abstract (English)
Republic of Croatia Ministry of the Interior and the police are primarily responsible for protection of all citizens. Their priority is preventive and proactive action. Due to their public role, they have to ensure that basic information on events of interest to citizens and the measures taken on that occasion are constantly available. It is very important that citizens are confident that the police and all employees of the Ministry of the Interior do their job legally, protecting the interests of citizens and respecting their human rights, freedom and dignity. Therefore it’s crucial to choose right public access and, based on quality communication, gain public trust and build the reputation of the organization. The Public Relations Department coordinates communication of Ministry and the police with citizens and other public and attempts to influence the feeling of security and confidence in work of the Ministry and the police. It is particularly important to build a good relationship and communication with the media as they have a major influence on the formation of public opinion. Very important is also a preparation for crisis situations which implies quality communication in unplanned and unwanted circumstances that might have a major impact on the reputation of the organization. The research on the impact of the communication of Ministry and the police has shown the correlation of communication messages to the respondents with a feeling of security and approval of police work.
Parallel keywords (Croatian)MUP RH komunikacija odnosi s javnošću sigurnost povjerenje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:456280
CommitterJasna Kosić