undergraduate thesis
Komplikacije transfuzijskog liječenja

Ivana Martinović (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitleKomplikacije transfuzijskog liječenja
AuthorIvana Martinović
Mentor(s)Dinko Puntarić (thesis advisor)
Abstract
Transfuzija krvi i krvnih pripravaka nosi rizik , kao i svako liječenje i svaki lijek, usprkos svim postupcima koji se poduzimaju da bi transfuzijsko liječenje bolesnika bilo što sigurnije. Komplikacije transfuzijskoga liječenja su neizbježne. Serološki dijagnostički prozor za zaraze uzročnicima krvlju prenosivih bolesti, zaraza novim, još nepoznatim uzročnicima krvlju prenosivih bolesti, zaraza poznatim uzročnicima bolesti, limfociti T koji uzrokuju transfuzijom uzrokovanu reakciju transplantata protiv primatelja (TA-GVDH) i komplikacije uzrokovane proizvodnjom i primjenom krvnog pripravka ili ljudskom pogreškom, najčešći su razlozi zbog kojih nije moguće postići potpunu sigurnost u transfuzijskom liječenju. Zbog njihove težine, nastanka nakon danog lijeka proizvedenog od ljudskoga tkiva i mišljenja da su nastale zbog pogrešaka zdravstvenih djelatnika, treba napraviti sve što je moguće da bi se spriječio nastanak nuspojava. To je pokrenulo uvođenje mjera predostrožnosti i sustava kvalitete u transfuzijsku medicinu. Da bi se preventivne mjere uvele i smanjila učestalost nuspojava, nužno je prepoznavati pogreške. Komplikacije transfuzijskog liječenja uzrokovane su liječenjem i u zdravstvenih djelatnika izazivaju osjećaj krivnje, iako zdravstveni djelatnik nije napravio pogrešku, nije mogao predvidjeti nastanak nuspojave i, u najvećem broju slučajeva, nije mogao učiniti ništa da je spriječi. Sigurno transfuzijsko liječenje ovisi o složenim, integriranim i međusobno ovisnim postupcima. Ti se postupci obavljaju u raznim ustanovama i u raznim bolničkim odjelima i oni uključuju poslove u zavodu ili odjelu za transfuzijsku medicinu, laboratoriju, kliničkim odjelima, transportu i administraciji, odnosno uključuje rad zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika.
Keywordstransfusion therapy complications blood product
Committee MembersIvana Živoder
Dinko Puntarić
Nikola Bradić
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Public Health
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-25
Parallel abstract (English)
As every treatment and medicine, the transfusion of blood and blood products brings risk despite of all actions taken to ensure a safer transfusion therapy for a patient. The complications of transfusion therapy are inevitable. The most common reasons because of which is impossible to achieve a complete safety in tranfusion therapy are serologic diagnostic window for infections caused by infectious agents of blood-borne diseases, infections caused by known and yet unknown infectious agents, lymphocytes T that cause GVDH and complications caused by the production and use of blood products or by human error. It is necessary to do everything possible in order to prevent side effects mainly because of their severity, their beginning after taking a medicine made of human tissue and because of the belief that they are a result of human errors made by health care workers. This has initiated the introduction of precautionary measures and a quality system in the transfusion medicine. It is required to recognize errors in order to introduce precautionary measures and to minimize the frequency of side-effects. The complications of transfusion therapy are caused by the treatment which leads to health care workers feeling guilty, even though the health care worker did not make an error nor could he forsee any side-effects and in many cases he could not do anything to prevent them. A safe transfusion therapy depends on complex, integrated and interdependent actions. These actions are performed at various institutions and at different hospital deparments. They include jobs at Health Care Office, transfusion medicine deparments, laboratories, clinical departments, transport and administration, i.e. they include the work of health care and non-health care workers.
Parallel keywords (Croatian)transfuzijsko liječenje komplikacije krvni pripravak
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:639134
CommitterJasna Kosić