No public access
master's thesis
Analiza hrvatskog robnog izvoza od 2010. do 2014. godine

Darko Novotny (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitleAnaliza hrvatskog robnog izvoza od 2010. do 2014. godine
AuthorDarko Novotny
Mentor(s)Ante Rončević (thesis advisor)
Abstract
Koristeći se podatcima o hrvatskom izvozu Državnog zavoda za statistiku u periodu od 2010. godine do 2014. godine analizirani su petogodišnji trendovi kretanja robnog izvoza. Uglavnom se na svim tržištima, uz male iznimke, osjećaju pozitivni pomaci u povećanju plasmana roba nakon pristupanja Hrvatske EU. Nadalje, uviđa se česta nesukladnost podataka DZS-a s podatcima koji se plasiraju u javnost putem medija. Kroz teoriju međunarodne robne razmjene definira se položaj Hrvatske u svjetskom gospodarstvu. Analizom podataka DZS-a identificirana su najveća i najvažnija tržišta hrvatskih izvoznih proizvoda. Hrvatsko se izvozno gospodarstvo posljednjih pet godina ipak polako izdiže iz pepela ali će biti nužna podrška države da posloži uvjete za normalno poslovanje gospodarskih subjekata. Evidentno je da je još uvijek najveći, hrvatski izvoznik, industrija goriva i maziva. Tračak optimizma ipak daju nova inovativna izvozna poduzeća (npr. proizvodnja oružja) koja postavljaju nove standarde u svijetu.
Committee MembersAnica Hunjet (committee chairperson)
Goran Kozina (committee member)
Ante Rončević (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-06-01
Parallel abstract (English)
Using data on Croatian exports of the Central Bureau of Statistics, in the period from 2010 to 2014, were analyzed five-year trends in merchandise exports. Mainly in all markets, with few exceptions, are visible positive steps in increasing the export of goods, especialy after the Croatian accession to the EU. Furthermore, it is evident the frequent non-compliance CBS data with the data that are served to the public through the media. Through the theory of international trade is Croatian position in the world economy defined. Data analysis CBS identified the largest and most important markets for Croatian export products. The Croatian export economy in the past five years, however slowly rises from the ashes but it is required to get support from the government to arrange the conditions for normal business environment. It is evident that the production of fuels and lubricants is still the largest, Croatian exporter. A ray of optimism offer new innovative exporting firms (eg. production of weapons), which set new standards in the world.
Parallel keywords (Croatian)analiza
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:398313
CommitterJasna Kosić