No public access
master's thesis
Značaj komparativnih prednosti za upravljanje lancem dobavljača u automobilskoj industriji

Maja Crkvenčić (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitleZnačaj komparativnih prednosti za upravljanje lancem dobavljača u automobilskoj industriji
AuthorMaja Crkvenčić
Mentor(s)Krešimir Buntak (thesis advisor)
Abstract
U pozadini svake uspješne tvrtke mora postojati dobro organizirani sustav. Organizacija je ključna za postizanje poslovne izvrsnosti, te je iz tog razloga vrlo bitno uspostaviti sustav koji uspješno djeluje na svim funkcijskim razinama organizacije. Nadalje, u kontekstu upravljanja lancem dobavljača, a koji karakterizira mnoštvo subjekata umreženih također u svojevrstan jedinstven sustav, upravo dobra organizacija ključ je za funkcioniranje sustava kao cjeline. Učinkoviti lanac dobavljača kao krajnji rezultat u suštini je splet niza pomno planiranih, usuglašenih, sinkroniziranih radnji od samog početka do kraja lanca. Samo kvalitetnim upravljanjem svakom pojedinom karikom moguće je uspostaviti cjelinu koja učinkovito i djelotvorno udovoljava svim zahtjevima kako partnera tako i krajnjih kupaca proizvoda, odnosno korisnika usluga koje su kao finalan proizvod dostupne na krajnjem tržištu. Upravo je kompleksnost unutar lanaca dobavljača ta koja predstavlja izazov njihovom upravljanju i stvaranju optimalnih odnosa uloženog i dobivenog, odnosno stvaranja što veće dodane vrijednosti uz optimalne troškove inputa. Kako je izloženo u okvirima ovog rada, koristi u terminima optimalne dodane vrijednosti mogu se utvrditi između ostalog kao konkurentske prednosti, a koje bi svaka od karika u lancu (samim time i u krajnjoj liniji, lanac dobavljača kao cjelina) trebala konstantno usavršavati i kreirati nove konkurentske prednosti optimiranjem vlastitog poslovanja ali i lanca dobavljača kao cjeline kroz stvaranje konkurentnih partnerstva na sve zahtjevnijem i izrazito dinamičnom globalnom tržištu koje karakterizira sve agresivnija konkurencija.
Keywordscompetitive advantage automotive supply chain management business excellence
Committee MembersKrešimir Buntak (committee chairperson)
Živko Kondić (committee member)
Petar Kurečić (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
Every sucessfull organisation must thrive on the base of an well-organised system. Good organisation ist the key for achieving business excelence, and therefore it is crucial that an sucessfully opetarating system is established, that is ranging troughout all levels of an functional organisation. Furthermore, in the context of supply chain management, which is characterized by a variety of subjects linked into an unique network, a good organization is the key for functionality of the system as a whole. Effective supply chain as the end result is essentially the combination of a series of carefully planned, agreed, synchronized actions from the beginning to the end of the chain. Only through proper management of each shackle it is possible to establish an whole system that efficiently and effectively meets all requirements of partners and end customers in a form of product or service for users purchase a final product on the end-market. It is the complexity within the supply chains, which poses a challenge to their management and the creation of optimal relations for money, that is creating the greatest added value at minimum cost inputs. As discussed in the framework of this study, the benefits in terms of optimal added value can be established inter alia as a competitive advantage, and each shacke of the chain (and thus in the final analysis, supply chain as a whole) should improve and create new competitive advantage by optimizing their own business, but also the supply chain as a whole, through the creation of partnerships competing in an increasingly demanding and highly dynamic global market characterized by increasingly aggressive competition.
Parallel keywords (Croatian)konkurentska prednost automobilska industrija upravljanje lancem dobavljača poslovna uspješnost
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:610051
CommitterJasna Kosić