No public access
master's thesis
Vanjska i sigurnosna politika Europske unije

Tamara Levačić (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitleVanjska i sigurnosna politika Europske unije
AuthorTamara Levačić
Mentor(s)Petar Kurečić (thesis advisor)
Abstract
Vanjska i sigurnosna politika Europske unije, koja se tijekom godina postupno razvijala, omogućuje Europskoj uniji da govori i djeluje jedinstveno kada je riječ o globalnim pitanjima. Zajedničkim djelovanjem 28 država članica EU-a ostvaruje puno veći utjecaj nego da svaka država članica slijedi vlastite politike. Vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije nastoji se očuvati mir te ojačati međunarodna sigurnost, promiče se međunarodna suradnja te se radi na učvršćivanju demokracije, vladavine prava te poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda. U teoretskom dijelu ovog rada, objašnjeno je formiranje vanjske i sigurnosne politike Europske unije kroz pet najznačajnijih akata, navedene su institucije koje djeluju unutar vanjske politike i ključna uloga svake od njih, a ponajviše Visokog predstavnika. U drugom dijelu rada, objašnjena je Europska sigurnosna i obrambena politika koja je sastavni dio Zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Definirane su aktivnosti, tijela i važni strateški ciljevi unutar Europske sigurnosne i obrambene politike. Provedena je i analiza o ulozi malih država u vanjskoj politici Europske unije i prikazane su karakteristike vanjske politike Republike Hrvatske.
KeywordsEuropean Union foreign and security policy institutions defence policy
Committee MembersGoran Kozina (committee chairperson)
Anica Hunjet (committee member)
Petar Kurečić (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
International Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-06-12
Parallel abstract (English)
European Union's foreign and security policy, which has gradually evolved during the years, enables European Union to speak and act uniformly when global issues are at stake. Joint action of all 28 EU membering countries achieves much greater influence then every country following its' own policy. European Union's foreign and security policy goal is to preserve peace and strengthen international security, to promote international cooperation and to act on strengthening democracy, rule of law and respecting human rights and fundamental freedoms Theoretical part of this work explains how the European Union's foreign and security policy is formed by five most important documents, which are the institutions that work in the realm of foreign policy and which is the key role of each of them - most importantly the role of High representative. In the second part of the work, European security and defence policy is explained (which is the constitutional part of Joint foreign and security policy). Key activities, bodies and important strategic goals of European security and defence policy are defined. An analysis is conducted about the role of small states in the European Union foreign policy and characteristics of Republic of Croatia's foreign policy are shown.
Parallel keywords (Croatian)vanjska i sigurnosna politika Europske unije institucije obrambena politika
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:905969
CommitterJasna Kosić