No public access
master's thesis
Suvremena poljoprivredna politika Europske unije - izazovi i perspektive

Martina Mikulić (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitleSuvremena poljoprivredna politika Europske unije - izazovi i perspektive
AuthorMartina Mikulić
Mentor(s)Petar Kurečić (thesis advisor)
Abstract
Analitičari gospodarskog rasta uočili su i objasnili pojavu da je rast proizvodnje nužno povezan s mijenjanjem njezine strukture. Posljedica tih promjena jest zaostajanje poljoprivrednog sektora. Važnost poljoprivrede se kontinuirano smanjivala u minulom, gotovo polustoljetnom razdoblju. Navedeni trend samo potvrđuje pravilo da se privrednim rastom smanjuje značenje poljoprivrede. Primarni uzrok tome valja tražiti u promjenama u strukturi potrošnje. Naime, dohodovna elastičnost potražnje za prehrambenim proizvodima u svijetu kontinuirano se smanjuje s porastom dohotka. U teoretskom dijelu ovog rada objašnjeno je značenje suvremene poljoprivredne politike, kao i njezino značenje u gospodarstvu općenito. U analitičkom dijelu je prikazana suvremena poljoprivredna politika Europske unije, te primjena zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Rad je zaključen poglavljem o predstojećim izazovima poljoprivrede u Europi do 2020. godine. Najvažnija zadaća poljoprivredne proizvodnje je prehraniti domaće stanovništvo, odnosno osigurati zadovoljavajuću primarnu proizvodnju prehrambenih proizvoda. Potrebno je dodatno stimulirati mjere agrarne politike kako bi se stimulirao proces stvaranja ekonomski održivog gospodarstva. Za razliku od Republike Hrvatske, poljoprivrede europskih i drugih razvijenijih zemalja visoko su subvencionirane. Europa će se u narednim godinama morati suočiti s povećanom potražnjom i nadmetanjem za ograničene prirodne resurse.
Keywordsagricultural politics CAP funds challenges and perspectives
Committee MembersGoran Kozina (committee chairperson)
Anica Hunjet (committee member)
Petar Kurečić (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
International Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-02
Parallel abstract (English)
Economy growth analysts have noted and explained the fact that the production growth is necessarily associated with the change of its structure. Cause of those changes is the lag of the agricultural sector. The importance of agriculture is in constant drop for the last, almost 50-year long, period. Mentioned trend only proves the rule of agricultural degradation by the growth of economy. Primary cause of it should be searched for in the change of consumption structure. In fact, the income flexibility demand of food products is constantly dropping with the increase of income. Theory section of this study explains the importance of modern agricultural politics, as well as its general magnitude in agriculture. The analysis part of the study shows modern agricultural politics of the European union and the implementation of collective agricultural politics in the Republic of Croatia. The study is concluced with a chapter on forthcoming agricultural challenges in Europe by the year 2020. The most relevant task of agricultural production is to feed the local inhabitants, that is, to ensure the satisfactory production level of food. It is imperative to additionally stimulate the means of agricultural politics in order to stimulate the process of sustainable economic growth. As opposed to the Republic of Croatia, the agricultures of european and other patricularly developed countries are highly subventioned. In the years to come. Europe will have to face an increased rate of demand and competition regarding delimited natural resources.
Parallel keywords (Croatian)poljoprivredna politika ZPP fondovi izazovi i perspektive
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:017879
CommitterJasna Kosić