No public access
undergraduate thesis
Slikarska djela Ivana Krstitelja Rangera na pjevalištu i svodu crkve Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije u Lepoglavi

Ivana Migač (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Multimedia, Design and Application