No public access
undergraduate thesis
Prikaz i analiza skladišnog sustava poduzeća

Ana Marija Pernar (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Technical and Economic Logistics
Metadata
TitlePrikaz i analiza skladišnog sustava poduzeća
AuthorAna Marija Pernar
Mentor(s)Goran Đukić (thesis advisor)
Abstract
Poduzeće Comet d.o.o. je trgovačko društvo čija je osnovna djelatnost veletrgovina alata i opreme sa sjedištem u Novom Marofu. Među vodećim je distributerima proizvoda namijenjenih industriji, građevinarstvu i obrtništvu. Misija je snabdijevanje industrije, obrtništva i krajnjih kupaca uvažavajući zahtjeve i potrebe krajnjih kupaca. Vizija Cometa je ta da nastoji zadržati vodeću poziciju na hrvatskom tržištu. Zbog velike potražnje tržišta za određenom robom povećao se i obujam posla, a skladišni prostor je ostao isti. Tu se dolazi do problema premalog skladišnog prostora. Posljedice su neadekvatno skladištena roba, otežano kretanje kroz skladište, slaba preglednost skladišta, teže pronalaženje određenih narudžba, sporija isporuka narudžba i sl. Kao najbolje rješenje nudi se nadogradnja vlastitog skladišnog prostora jer time se mogu zadovoljiti sve potrebe kupaca i uvelike povećati profit. Vrlo je bitno da je kupac zadovoljan i da mu se pruže svi proizvodi koje on želi. Proširit će se skladište toliko da će imati i u budućnosti mjesta za neke nove proizvode i inovacije na tržištu. Morat će se uložiti određeni novac na proširenje ali smatra se da će i servis i novo otvoreno poduzeće Pro-Eco imati veću mogućnost za napredovanje i proširenje svog posla.
Keywordswarehouse warehouse equipment picking distribution of goods
Committee MembersKristijan Rogić
Goran Đukić
Goran Kolarić
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Technical and Economic Logistics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeTechnical and Economic Logistics
Academic title abbreviationbacc. ing. logist.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-02-18
Parallel abstract (English)
Company Comet d.o.o. is a trade association whose main business is wholesale trade of tools and equipment with head office in Novi Marof. It is one of the leading distributors of products intended for industry, building and crafts. Mission of the company is provision of industry, crafts and ultimate customers respecting their requests and needs. Vision of Comet is endeavor to maintain the leading position on Croatian market. Due to high demands from the market for certain goods, volume of work increased but storage space stayed the same. Here comes the problem of too small storage space. Consequences are inadequate store of goods, hard movement through the warehouse, poor visibility of the warehouse, difficulties with finding certain orders, slower order delivery, etc. The best solution offered is an upgrade of its storage space which would satisfy all customer needs and greatly increase company's profit. It is very important that the customer is satisfied and that he receives all the products that he requires. Storage space will be expanded so in the future there will be space for some new products and innovations from the market. Certain amount of money will have to be invested on the extension but it is believed that the service and newly opened company Pro-Eco will have greater opportunity for advancement and expansion of their business.
Parallel keywords (Croatian)skladište skladišna oprema komisioniranje izdavanje robe
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:571642
CommitterJasna Kosić