No public access
undergraduate thesis
Skladištenje električne energije u obliku potencijalne energije

Ivan Česi (2014)
University North
University centre Varaždin
Department of Mechanical Engineering
Metadata
TitleSkladištenje električne energije u obliku potencijalne energije
AuthorIvan Česi
Mentor(s)Ante Čikić (thesis advisor)
Abstract
U radu je razmatrana hipotetska mogućnost skladištenja električne energije. Problematika od koje je potekla ideja je ta da u malim vikend objektima ili sličnim objektima koji se rijetko koriste gdje nema gradske električne mreže, postoji problem efikasnog skladištenja električne energije. Klasični i standardni načini skladištenja su uglavnom olovni ili svi ostali tipovi kemijskih akumulatora, koji su relativno skupi i naravno, imaju ograničeni vijek trajanja te kada se to usporedi sa njihovom amortizacijom ne opravdavaju njihovu uporabu u potpunosti. Iz tog razloga razvila se ideja o drugačijem skladištenju električne energije, konkretno, o skladištenju električne energije u obliku potencijalne energije. Dakle, u vikend kući postavlja se mali nezavisni i autoimuni sustav za proizvodnju i napajanje klasičnih akumulatora koji se ne koristi prečesto. Sustav napaja klasične kemijske akumulatore, ali budući da nije spojen na gradsku mrežu kako bi eventualni višak električne energije plasirao u mrežu i po potrebi je vraćao natrag, višak generirane energije se naprosto gubi. Opisan je mogući način skladištenja eventualno stvorenog viška električne energije na način da se pomoću posebnog modula stvoreni višak struje usmjerava na elektromotor koji preko sustava reduktora i vratila diže odgovarajući uteg na određenu visinu. Uteg dobiva potencijalnu energiju približno ekvivalentnu uloženoj energiji za podizanje na visinu h, to jest stvorenom višku. Analizom je utvrđeno da je moguće praktično izvesti komponente navedenog primjera, ali također i obrnuto za situaciju, kada se autoimuni sustav sa klasičnim akumulatorima isprazni posebni modul, preko odgovarajućeg mehanizma otpušta glavno vratilo (pomoću kojeg je podignuti uteg), te se uteg počinje spuštati i sav višak uložene energije počinje se vraćati preko glavnog vratila i reduktora. Vratilo je u ovoj situaciji u funkciji multiplikatora, a elektromotor u ulozi generatora. Utvrđeno je da količina uložene energije nije identična novostvorenoj količini ovako dobivene energije. Razlog je gubitak električne energije u električnim vodovima, ležajevima i reduktoru, što u ovom slučaju nije značajno, jer je uložena energija dobivena besplatno. Bez opisanog načina skladištenja, višak električne energije ostao bi neiskorišten.
Keywordsaccumulator electricity potential energy generator weight reducer
Committee MembersDamir Mađerić
Ante Čikić
Zlatko Botak
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Mechanical Engineering
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Mechanical Engineering
Process Energy Engineering
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeMechanical Engineering, with emphasis in Production Engineering
Academic title abbreviationbacc. ing. mech.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2014-10-28
Parallel abstract (English)
This final paper is about theoretical and hypothetical display of electricity storing possibilities. Small weekend cottages that don’t have the city power grid installed have problems when it comes to storing the energy efficiently, and that is where this idea came from. The classic and standard ways to store energy are mostly in lead or any other type of chemical accumulators, but they are extremely expensive, and worst of all they have a limited lifetime, which when compared with their amortization, doesn’t completely justify their use. That is the reason why the idea of storing electrical energy in the form of potential energy came up. It requires a small independent and autonomic producing and supplying classic accumulators system which isn’t used too often. The system supplies classic chemical accumulators, but since it isn’t connected to the city power grid to send the possible excess of energy into the grid and take it back if needed, the excess of generated energy is simply lost. This paper describes a possible solution to store the excess of energy by directing it with a special module into an electromotor which then using a system of reductors and shafts rises the adequate weight to a certain height. The weight then receives the potential energy approximately equivalent to the energy invested rise to a certain height (the excess). A theoretical analysis showed that it is possible to perform all of this in reality and conversely. The conversed case is when the autonomic system with classic accumulators is empty, the special module, using the appropriate mechanism, releases the main shaft, over which we have a lifted weight and when it starts to lower, all the excess of energy we invested starts to come back through the main shaft. The reductor is now in the function of a multiplicator and the electromotor is now a dynamo (a generator). Of course that the results showed that the amount of energy given and gotten back isn’t completely the same. The reason behind it is the fact that energy is lost in electric line, but it isn’t that important because we got the energy we invested for free, and without this possibility of storing energy the excess energy would be lost.
Parallel keywords (Croatian)akumulator električna energija potencijalna energija generator uteg reduktor
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:364861
CommitterJasna Kosić