No public access
undergraduate thesis
Energetsko certificiranje i energetska učinkovitost

Tomislav Njegač (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Civil Engineering
Metadata
TitleEnergetsko certificiranje i energetska učinkovitost
AuthorTomislav Njegač
Mentor(s)Mirna Amadori (thesis advisor)
Abstract
Tema završnog rada je važnost energetskih certifikata u društvu. Usklađenje hrvatskog zakonodavstva sa europskom pravnom stečevinom opisano je detaljnije u uvodu ovog rada. Energetski certifikat u skladu s važećim zakonodavnim okvirom daje informaciju o potrošnji toplinske energije za grijanje, te prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava svih energetskih sustava. Energetsko svojstvo zgrade je izračunata ili izmjerena količina energije potrebna za zadovoljavanje potreba za energijom prilikom karakteristične uporabe zgrade koja među ostalim uključuje energiju koja se koristi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu tople vode i osvjetljenje. U metodologiji je detaljno opisan algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada, koji se može pronaći na internet stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr). U radu sam opisao metodologiju provođenja: energetskog pregleda građevina, svrhu energetskog pregleda, provedbene korake energetskog pregleda, izgled pripreme energetskog pregleda, kako izvršiti pregled postojećeg stanja zgrade, primjer prijedloga mjera za poboljšanje energetske učinkvitosti i primjer energetskog certifikata.
Keywordsenergy certificate energy efficiency energy audit energy performance metodology
Committee MembersBožo Soldo
Mirna Amadori
Matija Orešković
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Civil Engineering
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Construction Organization and Technology
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeCivil Engineering
Academic title abbreviationbacc. ing. aedif.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-05-22
Parallel abstract (English)
Theme of the final thesis is importance of energy certificate in society. Adjustment Croatian legislation with european acquis communautaire is described detailed in introduction of this thesis. Energy certificate in accordance with current legislative framework give us information about consumption energy used for heating, and proposed measures for improvement energy performance of all energetic systems. Energy performance of buildings is calculated or measured amount of energy required to meet energy needs during typical use of the building witch among other includes energy used for heating, cooling, ventilation, preparation of hot water and illumination. Algorithm for calculating the energy performace of buildings is described in detail in metodology, which can be found on internet website of the Ministry of construction an physical planning (www.mgipu.hr). Thesis describes metodology of implementation: energy audit of buildings, purpose of the energy audit, implementation steps of the energy audit, preparation of the energy audit, how to perform existing condition overview of the building, example of proposed measures for energy efficiency improvement and example for energy certificate.
Parallel keywords (Croatian)energetski certifikat energetska učinkovitost energetski pregled energetsko svojstvo metodologija
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:587791
CommitterJasna Kosić