master's thesis
Istraživanje poslovne komunikacije i organizacije strukture u službi za intrastat u sklopu carinske uprave

Jadranka Kodba (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics