undergraduate thesis
Uloga medicinske sestre u zdravstvenoj njezi i liječenju bolesnika s akutnim abdomenom

Janja Posavec (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitleUloga medicinske sestre u zdravstvenoj njezi i liječenju bolesnika s akutnim abdomenom
AuthorJanja Posavec
Mentor(s)Marijana Neuberg (thesis advisor)
Abstract
Cilj rada je opisati pojam akutnog abdomena, specifičnosti tretmana i pristupa sa stajališta zdravstvene njege prema pacijentima koji boluju od neke od bolesti koje ubrajamo u akutni abdomen. Rad opisuje pojam akutnog abdomena koji se kao cijelina dijeli na 5 bolesti u koje pripadaju akutna upala ţučnjaka, akutna upala gušterače, akutna upala crvuljka, perforirani vrijed ţeluca i dvanaesnika te ileus. Svaka od navedenih bolesti zahtijeva drugačiju psihološku pripremu pacijenta (koja vrlo je vaţna jer o njoj ovisi tijek oporavka i čijom dobrom pripremom se smanjuje broj dana leţanja u bolnici), perioperativnu pripremu koja zahtijeva hitnost, točnost i stručnost, vaţnost postoperativne njege da se izbjegnu dodatne komplikacije, bilo postoperativne ili kao posljedice dugotrajnog leţanja te edukacija pacijenta o njezi i pravilima kojih se mora pridrţavati kod kuće nakon operativnog zahvata. Zdravstvena njega je individualna za svaku pojedinu bolest uz poneki sličan zadatak medicinske sestre/tehničara. Zbog toga jer se radi o velikim operacijama na abdomenu, potrebno je znanje i vještine koje pridonose oporavku pacijenta bez komplikacija. U postoperativnoj njezi je vrlo vaţno da ne doĎe do komplikacija ili da se komplikacije svedu na minimum. Bitna je i dobra psihološka potpora i edukacija pacijenta te njegove obitelji, koja se mora obaviti brzo i efikasno zbog ţivotne ugroţenosti pacijenta. Na kraju je postavljeno pet mogućh sestrinskih dijagnoza (anksioznost u/s neizvjesnim ishodom bolesti 2° akutni abdomen; visok rizik za infekciju u/s operativnom ranom; visok rizik za opstipaciju u/s operativnim zahvatom na abdomenu; smanjeno podnošenje napora u/s bolovima što se očituje izjavom pacijenta "ne mogu jer me jako boli"; bol u/s operativnim zahvatom što se očituje procjenom boli sa 7 bodova na skali od 1-10) zajedno sa ciljevima, intervencijama te evaluacijom.
Committee MembersRudolf Milanović
Marijana Neuberg
Irena Canjuga
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-01-27
Parallel keywords (Croatian)akutni abdomen psihološka priprema bolesnika prijeoperacijska priprema bolesnika postoperativna priprema bolesnika
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:658937
CommitterJasna Kosić