undergraduate thesis
Specifičnosti sestrinske skrbi kod kirurškog liječenja malignih oboljenja glave i vrata

Brigita Lehpamer (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Nursing