No public access
undergraduate thesis
Prednosti i nedostaci kirurške traheotomije u usporedbi s perkutanom traheotomijom

Kristina Ekart (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitlePrednosti i nedostaci kirurške traheotomije u usporedbi s perkutanom traheotomijom
AuthorKristina Ekart
Mentor(s)Nikola Bradić (thesis advisor)
Abstract
U završnom radu pod naslovom: Prednosti i nedostaci traheotomije u usporedbi s perkutanom traheotomijom predstavljaju se znanja o pristupu životno ugroženom bolesniku s otežanim disanjem i nemogučnošću disanja, pri čemu se prikazuju neophodne mjere i postupke potrebne u hitnom uspostavljanju prohodnosti dišnoga puta kod ugroženih bolesnika. U radu je prikazana povijest i razvoj traheotomije kao operativne metode. Uz to, prikazane su sve neinvazivne i invazivne metode održavanja prohodnosti dišnog puta kod ugroženih bolesnika, a osobito hitna i kirurška traheotomija. Opisane su i poslijeoperativne komplikacije koje se mogu razviti kod traheotomiranih bolesnika. Detaljno je opisana poslijeoperativna njega i skrb traheotomiranih bolesnika, s prikazanim svih vrsta standardnih i specijalnih kanila koje su danas u upotrebi. Bolesnik s traheostomom ima osjećaj nesigurnosti, potištenosti i nemoći, ali ima i objektivan hendikep u komunikaciji s okolinom i u socijalnom kontaktu. Jedno poglavlje obrađuje i psihosocijalne aspekte bolesti kod bolesnika nakon traheotomije. Okosnica rada sadržana je u usporednoj analizi prednosti i nedostataka traheotomije u usporedbi s perkutanom traheotomijom. Perkutana dilatacijska traheotomija je često izvođeni zahvat u bolesnika liječenih u jedinici intenzivnog liječenja zbog jednostavnosti izvođenja i brojnih prednosti, međutim može biti praćeno pojavom komplikacija koje su uglavnom rijetke i koje se ako se rano prepoznaju,učinkovito liječe.
Keywordstracheostomy percutaneous tracheostomy urgent establishment of a patent airway non-invasive and invasive methods medical care of patients with tracheotomy
Committee MembersMarijana Neuberg
Melita Sajko
Nikola Bradić
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Anesthesiology and Reanimatology
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-17
Parallel abstract (English)
In this final paper entitled Advantages and Disadvantages of surgical tracheotomy compared with percutaneous tracheotomy, represent the knowledge on access to life-threatened patients with shortness of breath and insufficient breathing, and displays the measures and procedures required in an emergency establishing a patent airway in vulnerable patients. The paper presents the history and development of tracheotomy as operational method. In addition, includes the non-invasive and invasive methods of maintaining patent airway in vulnerable patients, particularly emergency and surgical tracheotomy. Furthermore, this work described the postoperative complications, which might be developed in patients with tracheotomy. Detailed description of postoperative care in tracheotomized patients, displays all kinds of standard and special cannulas, which are in use today. Additionally, work is describing rehabilitation methods for lack of laryngeal speech in laryngectomized patients. Patient with a tracheostomy has a sense of insecurity, depression and helplessness, but also has a fair handicap in communication with the environment, and social contact. One chapter speaks with the psychosocial aspects of the disease in patients after tracheotomy. Research backup of work contained comparative analysis of the advantages and disadvantages of surgical tracheotomy compared with percutaneous tracheotomy. Percutaneous dilatation tracheotomy is often performed in critically ill, because of the execution simplicity, the numerous benefits, however, can be accompanied by the presence of complications, which are, on the other side, generally rare, and can be effectively cure.
Parallel keywords (Croatian)traheotomija perkutana traheotomija hitno uspostavljanje prohodnosti dišnog puta neinvazivne i invazivne metode zdravstvena njega bolesnika s traheostomom
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:951782
CommitterJasna Kosić