No public access
undergraduate thesis
Kompetencije medicinske sestre u socioterapiji

Nenad Jovanović (2014)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitleKompetencije medicinske sestre u socioterapiji
AuthorNenad Jovanović
Mentor(s)Marina Friščić (thesis advisor)
Abstract
Psihijatrijska rehabilitacija je individualna ili grupna asistencija u razvijanju emocionalnih, socijalnih i intelektualnih vještina kod pojedinca koje su potrebne za život, za učenje i rad u zajednici, uz što manje profesionalnih intervencija terapeuta. To je sveobuhvatan i složen proces koji teži vođenju zdravog života, unatoč postojanju simptoma bolesti ili poremećaja. Primjenom znanja, vještina, osobnih stavova, razvijanjem odnosa uzajamnog povjerenja i nesebičnim altruizmom, medicinska sestra nesumnjivo ravnopravno zauzima mjesto u socioterapiji. Dobra komunikacija i empatija su od krucijalnog značaja i predstavljaju središte procesa zdravstvene njege. Navedene vještine nam pomažu u prikupljanju informacija na osnovu kojih dobijamo uvid o trenutnom i željenom stanju pacijenta. Racionalno, logično i na znanju utemeljenim radom određujemo prioritete iz domene zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika. Individualnim i holističkim pristupom dizajniramo plan usmjeren ka poboljšanju stanja pacijenta. Pomno biranim metodama i postupcima interveniramo u pravcu rješavanja složenih socijalnih situacija koje dovode do disabiliteta na socijalnom planu. Adekvatnom edukacijom i demonstracijom podiže sa razina samozbrinjavanja, pridržavanje zdravstvenih pereporuka i savjeta, produžuje remisija i spriječavanje relaspa. Evaluacija, razina socijalnog funkcioniranja u okruženju potaknuto svakodnevim izazovima, glavni je pokazatelj uspjeha socioterapijskog pristupa. Intergracija psihički oboljelih osoba u socijalno okruženje bitno utječe na destigmatizaciju i diskriminaciju, kako za oboljele tako i za njihove obitelji. Trganje okova predrasuda podjednak je izazov suvremenog načina liječenja i rehabilitacije kao i skidanje okova od strane Pinela 1793. Psihički oboljele osobe često nisu u mogućnosti boriti se same protiv ove pošasti, stoga je moralna i etička dužnost zdravstvenih djelatnika ali i medija kao sedme svjetske sile, da sinergijom djeluju u tom smjeru. Suvremena psihijatrija kroz socioterapiju nesumnjivo podiže kvalitetu života psihički oboljelih osoba i biopsihosocijalnim pristupom izjednačava somatske i psihičke aspekte bolesti.
Keywordssocial psychiatry socialization social conciousness communication
Committee MembersAndreja Bogdan
Marina Friščić
Jurica Veronek
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2014-11-24
Parallel abstract (English)
Psychiatric rehabilitation is individual or group assistance in developing emotional, social and intelectual skills of the individual which are necessary for life with minimum of professional therapeutic interventions. Communication and empathy have a crucial meaning and are representing the centre of the process of the health care. The plan which is directed towards improving the patient's condition is designed with the mix of the individual and holistic approach. Adequate education and demonstration increase the level of self-care and adherence of health recommendations and advices. They prolong the remission and prevent relapse. The integration of the mentally ill in the social environment significantly influences destigmatization and discrimination. Modern psychiatry through social therapy undoubtedly enhances the quality of life of the mentally ill and equalizes somatic and psychological aspects of the disease.
Parallel keywords (Croatian)socijalna psihijatrija socijalizacija socijalna svijest načela rada komunikacija socioterapija
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:519753
CommitterJasna Kosić