No public access
undergraduate thesis
Zdravstvena njega bolesnika s aritmijama

Ivana Pavić (2014)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitleZdravstvena njega bolesnika s aritmijama
AuthorIvana Pavić
Mentor(s)Marijana Neuberg (thesis advisor)
Abstract
Poremećaji srčanog ritma su najčešća komplikacija kardioloških bolesnika, a naročito kod bolesnika s kardiološkom bolešću. Koronarna bolest srca ili ishemijska bolest srca je naziv za grupu bolesti koje nastaju uslijed smanjenog protoka krvi kroz srčane arterije. Aritmija je poremećaj provođenja električnog impulsa, a izvor aritmija može postojati u svim dijelovima provodnog sustava. Uzroci aritmija mogu biti degenerativne bolesti, preboljeli infarkt miokarda, dekompenzacija srca, kardiomiopatija, endokrine bolesti i neka toksična stanja. Aritmije koje dovode do poremećaja hemodinamike iziskuju hitne intervencije. Medicinska sestra mora poznavati anatomiju i fiziologiju srca, kao i patofiziologiju. Da bi mogla biti dio tima i pravilno se brinuti o oboljelima od aritmije, medicinska sestra mora znati način dijagnosticiranja, pripremu bolesnika za dijagnostičke i terapijske svrhe, kao i način djelovanja, primjene i nuspojave terapije, te mora poznavati komplikacije koje nastaju kao posljedica aritmije. Medicinska sestra provodi najviše vremena sa pacijentom i važno je da pacijenta promatra ciljano kako bi svaku promjenu stanja pravodobno prepoznala i obavijestila liječnika, te kako bi sestrinskim intervencijama pridonijela cjelokupnom nastojanju uspostavljanja kontrole nad potencijalnim komplikacijama. Kako bi bila sposobna prepoznati navedene komplikacije, a neke i spriječiti (duboku vensku trombozu, hematom, infekciju, nastanak srčanih aritmija), mora imati usvojena odgovarajuća znanja i iskustva. Medicinska sestra zajedno s liječnikom planira otpust pacijenta. Medicinska sestra član je tima koji zbrinjava bolesnika, te treba znati dobro komunicirati sa pacijentom, njegovom obitelji, ali i sa svim članovima tima. Problemi koji nastaju uslijed bolesti, a zahtijevaju sestrinske intervencije iz područja zdravstvene njege jednim nazivom zovu se: sestrinske dijagnoze. Medicinske i sestrinske dijagnoze su formalne – opis su pacijentovog stanja i olakšavaju komunikaciju. Važno je naglasiti edukaciju bolesnika o samoj bolesti i načinima ponašanja u svakodnevnom životu. Način života utječe na povećan rizik od nastanka srčanih oboljenja, pa samim tim i na nastanak aritmija. Tu su pušenje, povišen krvni tlak, a jedan od najvažnijih faktora danas je stres.
Committee MembersHrvoje Vražić
Marijana Neuberg
Jurica Veronek
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2014-11-11
Parallel keywords (Croatian)srce poremećaji rada srca koronarna bolest EKG zdravstvena njega pacijenta sestrinske dijagnoze u njezi pacijenta s aritmijama
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:121301
CommitterJasna Kosić