master's thesis
Stavovi i mišljenja građana o radu i djelovanju prometne policije u Zagrebu

Marija Kuzminski (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Communicology and Public Relations