undergraduate thesis
Utjecaj digitalnih medija na mogućnosti korištenja i vrednovanja medijskih sadržaja

Paula Vučemilović (2015)
University North
University centre Koprivnica
Department of Business and Management