undergraduate thesis
Utjecaj preoperativne pripreme na smanjenje postoperativnih poteškoća i komlikacija kod ginekoloških operativnih zahvata

Ivana Jerbić (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Nursing