završni rad
Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od bipolarnog afektivnog poremećaja

Dijana Kruhoberec (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo