završni rad
Uloga medicinske sestre kroz aspekt prehrane u prikazu slučaja Crohnove bolesti

Gordana Herceg (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo