diplomski rad
Stavovi i ponašanje potrošača kao kupaca ekoloških proizvoda

Melanija Seretinek (2017)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju