završni rad
Prehospitalno zbrinjavanje politraumatiziranog bolesnika

Nikola Radovanić (2017)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo