diplomski rad
Analiza financijskih izvještaja tvrtke Derma d.d., Varaždin od 2011.do 2015. godine

Kristina Golubar (2017)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju
Podaci o radu
NaslovAnaliza financijskih izvještaja tvrtke Derma d.d., Varaždin od 2011.do 2015. godine
AutorKristina Golubar
Voditelj/MentorAnte Rončević (mentor)
Sažetak rada
Za uspješan razvitak poduzeća i njen siguran rast, potrebno je razumijevanje poslovanja i postizanje zadovoljavajućih poslovnih rezultata. Da bi se ostvarili ti ciljevi neophodno je posjedovati kvalitetnu informacijsku podlogu što znači da su sva poduzeća dužna sastaviti financijske izvještaje koji moraju biti pouzdani, usporedivi, razumljivi i sastavljeni u skladu sa računovodstvenim standardima i načelima. Temeljni financijski izvještaji sadržavaju: bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjeni vlasničke glavnice (kapitala) i bilješke uz financijske izvještaje. Osnovni instrumenti koje se koriste u analizi financijskih izvještaja su komparativni financijski izvještaji koji služe kao podloga za provođenje horizontalne analize te strukturni financijski izvještaji koji služe kao podloga za provedbu vertikalne analize. Analiza financijskih izvještaja može se provoditi i uz pomoć financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja, a razlikuju se nekoliko skupina pokazatelja, a to su: pokazatelji likvidnosti, pokazatelji zaduženosti, pokazatelji aktivnosti, pokazatelji ekonomičnosti, pokazatelji profitabilnosti i pokazatelji investiranja. Uz pomoć svih navedenih instrumenata koji su važni kod sastavljanja financijskih izvještaja, stvaraju kvalitetnu i realnu sliku poduzeća, ne samo za potrebe upravljanja već i za potrebe analize eksternih korisnika, a prije svega radi zadovoljavanja poreznih propisa.
Ključne riječifinancijski izvještaji bilanca račun dobiti i gubitka horizontalna analiza vertikalna analiza financijski pokazatelji
Naslov na drugom jeziku (engleski)Analysis of financial report for Derma company (2011.-2015.)
Povjerenstvo za obranuGoran Kozina (predsjednik povjerenstva)
Anica Hunjet (član povjerenstva)
Ante Rončević (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Računovodstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Turizam i Međunarodna trgovina
SmjerTurizam i Međunarodna trgovina
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra poslovne ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-03-14
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
For the successful development of the company and its sure growth, it is necessary to understand the business and the achieving satisfactory business results. In order to achieve these objectives it is necessary to own a quality information base which means that all companies are required to compile financial statements which must be reliable, comparable, understandable and are prepared in accordance with accounting standards and principles. The basic financial statements include: balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, the report of changes of shareholder's equity (capital) and the notes to the financial statements. The basic instruments that are used in the analysis of the comparative financial statements are financial statements which serve as a basis for conducting horizontal analyses and structural financial statements which serve as a basis for the implementation of vertical analysis. Analysis of the financial statements can be implemented with the help of financial performance indicators, with the several different groups of indicators, which are: liquidity indicators, debt indicators, indicators of activities, indicators of efficiency, profitability and investment indicators. With the help of these instruments, which are important in preparing the financial statements, they create high-quality and realistic picture of the company, not only for management purposes, but also for the analysis of external users, and above all for the fulfillment of tax regulations.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)financial statements balance sheet profit and loss account horizontal analysis vertical analysis financial indicators
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:687791
PohranioJasna Kosić