diplomski rad
Razvoj ruralnog turizma u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske

Matea Škaberna (2017)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju