diplomski rad
Uloga ljudskih resursa u ekonomskom rastu Republike Hrvatske

Andreja Šinko (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju
Podaci o radu
NaslovUloga ljudskih resursa u ekonomskom rastu Republike Hrvatske
AutorAndreja Šinko
Voditelj/MentorNela Vlahinić Lenz (mentor)
Sažetak rada
Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju, unutarnje tržište je vrlo jako pa se teško oduprijeti konkurenciji i ojačati, iako se zemlja nije još u potpunosti oporavila od posljedica rata u svim segmentima gospodarskog razvoja. Naglašava se važnost obrazovanja, znanosti i tehnologije za razvoj konkurentnosti. Ekonomska teorija i praksa potvrđuju da su preduvjeti za ostvarenje konkurentnosti i ekonomskog rasta upravo akumulacija ljudskog kapitala te inovativnost. U Hrvatskoj je slaba iskorištenost ljudskih resursa, a zemlje europske unije nude popis deficitarnih zanimanja koji stručnom kadru nude zaposlenje i boravak, što uzrokuje „odljev mozgova“ i za Hrvatsku predstavlja veliki gubitak. Analiza zaposlenosti u promatranim godinama od 2012.- 2014. godine pokazuje da je u 2012. godine bilo najviše zaposlenih osoba. Po strukturi najviše nezaposlenih osoba prema spolu čine žene, dok prema dobi prosječan broj nezaposlenosti čine mladi od 25-29 godina, dok prema razini obrazovanja povećao se broj školovanih osoba sa fakultetom ili akademijom. Na na temelju poticajnih mjera zapošljavanja, koje provodi država i Hrvatski zavod za zapošljavanje, još uvijek nismo na nekoj granici održivog razvoja i rasta. Prema pokazatelju razine razvijenosti, odnosno bruto domaćem proizvodu (BDP) per capita, hrvatsko gospodarstvo se bori sa recesijom i lošim uvjetima rada na tržištu. Od 2009. godine počinje negativan trend opadanja koji se nastavlja. Ostvarene investicije bilježe pozitivan trend u razdoblju od 2000. godine pa sve do 2008. godine najviše u sektoru građevinskih radova. Trenutni makroekonomski pokazatelji bilježe pozitivan rast BDP-a u drugom tromjesečju 2015. godine.
Ključne riječiBruto domaći proizvod ekonomski rast investicije zaposlenost nezaposlenost obrazovanje i makroekonomski pokazatelji
Povjerenstvo za obranuGoran Kozina
Anica Hunjet
Nela Vlahinić Lenz
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Makroekonomija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Turizam i Međunarodna trgovina
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra poslovne ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-12-02
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
With Croatian membership in the European Union, the internal market became very strong and it's difficult to resist competition and strengthen up, although the country has not yet fully recovered from the effects of war in all aspects of economic development. It underlines the importance of education, science and technology for the development of competitiveness. Economic theory and practice confirm that the prerequisites for achieving competitiveness and economic growth are mainly accumulation of human capital and innovation. In Croatia, the poor utilization of human ressources and European Union countries offer a list of shortage occupations that professional staff offer employment and residence, causing a "brain drain" and for Croatia this is a great loss. Analysis of employment over the years of 2012- 2014 shows that in 2012 the number of employed was on the highest level. By the structure of most of the unemployed by gender are women, while the average number of aged unemployed are young people aged 25-29 years, while the level of education increased the number of educated people with university or academy. On the basis of the employment incentive measures implemented by the states and the Croatian Employment Service, we are still not at a border sustainable development and growth. According to the indicator of the level of development, or gross domestic product (GDP) per capita, the Croatian economy is struggling with recession and poor working conditions in the market. Since 2009 begins a negative trend of decline that continues. Gross fixed capital formation recorded a positive trend in the period from 2000 until 2008, the highest in the sector of construction. Current macroeconomic indicators showed positive GDP growth in the second quarter of 2015 years.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Gross domestic product economic growth investment employment unemployment education and macroeconomic indicators.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:554314
PohranioJasna Kosić