diplomski rad
Održivi razvoj i ekološki otisak

Goran Huđek (2017)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za komunikologiju i odnose s javnošću
Podaci o radu
NaslovOdrživi razvoj i ekološki otisak
AutorGoran Huđek
Voditelj/MentorMajda Tafra-Vlahović (mentor)
Sažetak rada
Održivi razvoj je globalni problem te iz tog razloga zahtijeva reakciju na globalnoj razini. Okoliš ne možemo zaštititi na način tako da onemogućimo gospodarski razvoj već se je potrebno usredotočiti na to kako da postigne održivi razvoj. Pojam održivi razvoj spominje se na konferenciji u Riu de Janeiru 1992. godine. Uspjeh pojma održivi razvoj moguć je na globalnoj razini ostvarivanjem glavnih političkih ciljeva i provođenjem društvenih promjena. Održivi razvoj može se definirati kao odnos između promjenjivih gospodarskih sustava koje osmišljava čovjek i većih promjenjivih ekoloških sustava koji su tromi i moraju biti u ekološkoj ravnoteži. Bez prihvaćanja svoje odgovornosti za uspjeh održivog razvoja na mikro razini održivi razvoj ne može dati rezultate niti na globalnoj razini. Koncept ekološkog otiska razvijao je William Ress koji je i zaslužan za to ime. Ekološki otisak je opisan kao alat kojim se mjeri količina tla i vode potrebnih da podrže materijalni standard određene populacije uz korištenje prevladavajuće tehnologije. Ekološki otisak se mjeri u hektarima i pokazuje koliko je svakom pojedincu, odnosno pojedinom gradu ili državi, potrebno površine da zadovolji svoje potrebe u hrani, stanovanju, energiji, transportu ili zbrinjavanju otpada. Trenutačno stanje je takvo da bi trebali 1,8 kapaciteta Zemlje da osiguramo resurse i ekološke usluge koje trenutačno upotrebljavamo. Ekološki otisak podrazumijeva obradive površine odnosno biokapacitet potrebne za usjeve, pašnjake, naseljena područja, ribolovna i šumska područja. Ovaj rad je polučio i neke rezultate, provedenim istraživanjem nad studentima Sveučilišta Sjever ustanovljeno je da razumijevanje odnosno osvješćivanje o postojanju pojma održivi razvoj ima direktan utjecaj na primjenu načela koje održivi razvoj ima ugrađena u svoju definiciju. Istraživanjem poslovnim subjekata dolazi se do zaključka da većina njih ima gotovu jednaku primjenu ispitanih navika, neovisno o stupnju razumijevanja pojma održivi razvoj.
Ključne riječiodrživi razvoj održivost ekološki otisak
Naslov na drugom jeziku (engleski)Sustainable development and the ecological footprint
Povjerenstvo za obranuLjubica Bakić-Tomić (predsjednik povjerenstva)
Majda Tafra-Vlahović (član povjerenstva)
Ljerka Luić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za komunikologiju i odnose s javnošću
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
Odnosi s javnošću
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaOdnosi s javnostima
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra odnosa s javnostima
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rel. publ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-04-07
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Sustainable development is a global problem and therefore a global response is required. We cannot protect the environment in a way that prevents economic development, but we need to focus on how to achieve sustainable development. The term sustainable development was mentioned at a conference in Rio de Janeiro in 1992. The success of the sustainable development concept is possible on the global level only by achieving the main political goals and by implementation of social changes. Sustainable development can be defined as a relationship between changeable economic systems, which human creates, and more variable ecological systems that are inert and these two must be in an ecological balance. Without accepting responsibility for the success of sustainable development concept at the local level, sustainable development cannot give results globally as well. The concept of ecological footprint was developed by William Ress who is credible for that name. The ecological footprint is described as a tool to measure the amount of soil and water needed to support the material standard of a particular population using prevailing technology. The ecological footprint is measured in hectares and shows how much each individual, city or country, needs to meet their needs in food, housing, energy, transport or waste management. The current state is such that we should have 1.8 capacity of the Earth to provide resources and ecosystem services which are currently used. Ecological imprint implies arable land, i.e. biocapacitiy required for crops, pastures, inhabited areas, fishing and forest areas. This study was conducted on students from University North. Results indicated that understanding or awareness of the existence of the sustainable development concept has a direct impact on the application of the principles that are embedded in the definition of sustainable development. By researching a business entity, it comes out that most of them have uniform application of the selected and tested habits, regardless of the understanding degree of the sustainable development concept.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)sustainable development sustainability ecological footprint
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:596565
PohranioJasna Kosić