završni rad
Utjecaj tiskovne podloge na reprodukciju tonova u sitotisku

Ines Vuković (2017)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za multimediju, oblikovanje i primjenu